Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zpětné vystavování neschopenek a další protipandemická opatření

Mezi další protipandemická opatření, která oznámilo Ministerstvo zdravotnictví, patří možnost zpětného vystavování neschopenek, rozšíření použití očkovací vakcíny Pandemrix na děti starší 10 let, převzetí odpovědnosti za případné nežádoucí účinky očkování státem a prodloužení doby použitelnosti antivirotického léku Tamiflu.

Neschopenky
Pokud budou vyhlášena mimořádná opatření v souvislosti s epidemií chřipkových onemocnění, bude možné tzv. neschopenky vystavovat zpětně, dohodli se na tom ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka s hlavním hygienikem České republiky Michaelem Vítem. Mimořádná opatření může hlavní hygienik vyhlásit podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zatím se tak stalo v Karlovarském, Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde počet nemocných překročil hranice epidemie.
Ošetřující lékaři mohou v těchto krajích uznávat dočasnou pracovní neschopnost z důvodu chřipky nebo onemocnění s obdobnými příznaky zpětně za dobu až 5 kalendářních dnů bez předchozího písemného souhlasu orgánu nemocenského pojištění. Aktualizováno: Podle zprávy vydané Českou správou sociálního zabezpečení má pacient o počátku své nemoci informovat ošetřujícího lékaře telefonicky. Takto vystavená rozhodnutí bude Česká správa sociálního zabezpečení a příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení akceptovat. Detailní informace, jak má práce neschopný při vzniku chřipkového onemocnění postupovat a seznam oblastí, kterých se toto opatření bude týkat, budou v brzké době dostupné na webových stránkách ČSSZ.
Očkovací strategie
Evropská léková agentura a český Státní ústav pro kontrolu léčiv změnili omezení věku pro použití vakcíny Pandemrix a rozšířili tak skupinu osob, pro které je určena, o děti nad 10 let. Nově také není stanovena horní věková hranice. Původní omezení věku bylo od 18 let do 60 let, nově je vakcína určena pro všechny osoby od 10 let výše. V České republice se tak očkovací schéma rozšíří asi o 50 až 100 tisíc chronicky nemocných dětí.
Bezpečnost vakcíny
Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil, že účinky pandemické vakcíny Pandemrix proti chřipce způsobené virem H1N1 se nekombinují a nekumulují s účinky sezónní vakcíny. Lidé, kteří se již dali očkovat proti běžné sezónní chřipce, mohou tedy bez problémů podstoupit i očkování proti tzv. prasečí chřipce.
Dále Státní ústav pro kontrolu léčiv reagoval na informace, že v Kanadě se objevily závažné alergické reakce po podání pandemické vakcíny. V žádném případě se nejedná o vakcínu, která je v současné chvíli distribuována v České republice. Jde o jinou vakcínu s názvem Arepanrix, která je určena pouze pro trh severní Ameriky. Bezpečnost pandemické vakcíny Pandemrix, která je registrována pro všechny státy EU, je pravidelně sledována a vyhodnocována a v současnosti nejsou známy žádné skutečnosti, které by vedly k omezení nebo stažení této vakcíny.
Odpovědnost státu
Protože očkovací strategie byla schválena Bezpečnostní radou státu a vládou na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přebírá veškerou zodpovědnost a záruku za případné nežádoucí účinky očkování stát. Oznámila to ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a doporučila zdravotníkům, aby si od pacientů nechávali podepisovat informovaný souhlas s aplikací vakcíny. Občané budou muset podepsat i své případné odmítnutí očkování proti prasečí chřipce. Očkování je pro všechny osoby dobrovolné, Ministerstvo zdravotnictví ale vyzývá občany, aby se chovali zodpovědně.
Prodloužení exspirace u Tamiflu
Evropská léková agentura doporučila, aby balení přípravku Tamiflu s pětiletou dobou použitelnosti, nebyla po překročení této doby likvidována jako prošlá léčiva a u nově vyráběných šarží tohoto přípravku prodloužila dobu použitelnosti z 5 let na 7 let. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl vlastní nezávislou analýzu a dospěl ke stejnému závěru. Tento postup schválila také Komise Evropské unie.
Pacienti, lékárny, distributoři i zdravotnická zařízení by si tedy přípravek Tamiflu po překročení pětileté doby použitelnosti měli ponechat a použít jej v případě potřeby po vyhlášení chřipkové pandemie.
O očkovacím schématu a dalších protipandemických opatřeních jsme již dříve informovali zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.