Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident vetoval nový zákon o audiovizi

Prezident republiky Václav Klaus využil na začátku tohoto týdne své pravomoci dané článkem 50 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, tzv. zákon o audiovizi. Zcela nový zákon má mimo jiné zavést poplatky z filmů na internetu. Platnost zákona je navržena od 1. 1. 2013.  Prezident se domnívá, že filmový průmysl je standardním obchodním odvětvím, nikoli veřejným statkem, který by měl být financován z veřejných zdrojů. Nesouhlasí s protežováním filmových producentů a dalších podnikatelů v kinematografii oproti jiným, srovnatelným oborům. Prezident se také domnívá, že skutečným problémem současné české kinematografie není ani tak nedostatek financí - i za málo peněz lze natočit velmi dobrý film - ale spíše nedostatek tvůrčí invence.

Pokud Sněmovna přehlasuje prezidentské veto a zákon vstoupí v platnost, vznikne místo stávajícího Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie nový Státní fond kinematografie. Nový fond bude nástupnickou organizací současného fondu. Nový fond bude oproti stávajícímu financován i poplatky z audiovizuálních mediálních služeb. Sídlem fondu bude Praha. Rada i dozorčí výbor budou mít po devíti členech, které bude na návrh ministra kultury volit Poslanecká sněmovna. Každý rok se bude obměňovat třetina členů, kteří by měli být zkušenými a uznávanými osobnostmi v oblasti kinematografie.
Nový Státní fond kinematografie povede evidenci v oblasti audiovize a bude poskytovat podporu kinematografii. Bude také vykonávat majetková práva autorů a výrobců audiovizuálních děl.
Největším příjmem bude 2procentní odvod z příjmů z reklam od televizí, které vysílají kinematografická díla, jsou volně šířenými stanicemi a nejsou regionálního původu. Prakticky tento poplatek (nejméně 150 milionů ročně) odvádějí komerční stanice Nova, Prima a Barrandov.
Dále se zvýší příjem z kinematografického představení ze současné jedné koruny na 1 % se zaokrouhlením na celé koruny nahoru. V pražských multikinech tak diváci odvedou do fondu 2 Kč za klasický film a 3 Kč za film ve 3D.
Zavádí se nová sazba za poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve výši 0,5 % z poplatku za zhlédnutí nebo z ceny předplatného, tento poplatek se ale bude platit až od roku 2016. Audiovizuální mediální službou na vyžádání se myslí především různé placené videotéky dostupné na internetu. Přesná definice je uvedena v § 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
Nový zákon také přináší povinnost pro distributory opatřit audiovizuální díla titulky pro sluchově postižené a klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé. Vhodnost díla pro děti a mladistvé je v novém zákoně rozdělena do 4 kategorií:
    • přístupné bez omezení,
    • nevhodné pro děti do 12 let,
    • nepřístupné pro děti do 15 let, 
    • nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.