Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident podepsal změny v exekucích

Prezident republiky Václav Klaus podepsal v úterý dne 9. října 2012 tři zákony, jedním z nich byla i novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Novela přináší změny zejména v oblasti exekucí. Novela nabude účinnosti 1. ledna 2013.

Poměrně rozsáhlá novela má 22 částí a kromě zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, mění také zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekuční řád, a další související předpisy, kterými jsou:
Podle předkladatelů má novela ulehčit přetíženým soudům. Jednou z hlavních změn, které novela přináší je, že k provedení exekuce už exekutor nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodnou sami exekutoři pouze pod dohledem soudu. Novela vymezuje druhy pohledávek, o jejichž exekuci musí nutně rozhodnout soud, a pohledávky, u nichž se bude moci dlužník sám rozhodnout, zda bude postupovat prostřednictvím soudu nebo požádá exekutora. Soud bude muset rozhodovat např. ve věcech bydlení, jako je vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s náhradou, a také ve věcech týkajících se nezletilých dětí.
Exekuce se navíc mají v případě jedné osoby spojovat, nikoliv vymáhat odděleně jako dosud, čímž značně narůstají poplatky za výkon exekuce. Dlužník tedy zaplatí jen náklady na jedno řízení. Dále se novelou zavádí tzv. předžalobní výzva, kterou musí být dlužník upozorněn na existenci dluhu dřív, než se bude projednávat u soudu. Nově se také zákonem stanovuje limit nákladů na jednu cestu exekutora.
Měnit se bude i způsob provádění exekucí. Pokud o to budou požádáni, budou muset exekutoři z průběhu exekuce movitých věcí pořídit obrazový záznam. Neoprávněně zabavená věc bude muset být vrácena na místo, odkud ji exekutoři vzali. Zabavovat se budou i řidičské průkazy, výjimkou budou řidiči, kteří průkaz potřebují pro svou obživu. Co se naopak zabavovat nebude, jsou domácí mazlíčci. Přesně je novela definuje jako zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
Věřitelé získají větší šanci na uspokojení svých pohledávek. Nově totiž bude možné dražit např. členská práva v bytových družstvech. Dosud se družstevní byty prodávaly za hodnotu vypořádacího podílu dlužníka, šlo tak většinou o maximálně desetitisícové částky. Nově se budou družstevní byty dražit za tržní ceny. Dražit bude možné také pohledávky a obchodní podíl. Novým způsobem exekuce bude také správa nemovitosti, kterou nebude vždy nutné prodávat, ale bude možné získat exekuční prostředky ze zisků z nájmu nemovitosti.
Významnou změnou je i přesun sídla Exekutorské komory z Brna do Prahy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.