Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Odchodné pro záchranáře vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, vyšla koncem minulého týdne ve Sbírce zákonů pod č. 385/2012 Sb. Novela zavádí odchodné pro pracovníky zdravotnické záchranné služby. Záchranáři také získají týden dovolené navíc. Předpis začne platit od 1. ledna 2013.

V první části mění stručná novela ustanovení § 215 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Touto změnou se pracovníkům, kteří v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby vykonávají činnost na pracovišti zdravotnického operačního střediska nebo jako členové výjezdové skupiny, přiznává nárok na dodatkovou dovolenou v maximální délce 1 týdne v kalendářním roce. Dodatková dovolená slouží k nezbytné regeneraci a upevnění tělesného a duševního zdraví těchto zdravotnických pracovníků, jejichž práci lze považovat za zvlášť obtížnou s vysokým psychickým soustředěním. 

V druhé části pak novela č. 385/2012 Sb. mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, do kterého vkládá nový § 28a. Tímto novým ustanovením se zdravotnickému pracovníkovi, který vykonával činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby po dobu 15 let a dosáhl věku 50 let, přiznává odchodné při skončení pracovního poměru. Pro účely odchodného se sčítají veškeré předchozí doby, kdy zdravotnický pracovník vykonával činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
Základní výše odchodného činí jeden průměrný měsíční výdělek zaměstnance a za každý další ukončený rok nad dobu 15 let se odchodné zvyšuje o jednu třetinu průměrného měsíčního výdělku. Maximální celková výše odchodného nesmí překročit šestinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku. Odchodné by měli hradit zřizovatelé záchranných služeb, tedy kraje.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.