Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec hlasité reklamy

Novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, je dalším z předpisů, které na své poslední schůzi schválil Senát. Pokud novelu podepíše prezident, budou mít televize ze zákona zakázáno vysílat reklamu hlasitěji než ostatní pořady. Novela má nabýt účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, pravděpodobně tedy začne platit přibližně v polovině příštího roku.

Televize budou mít po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů sedm měsíců na to, aby zajistily, že hlasitost vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora nebude vyšší než hlasitost předcházejícího i následujícího vysílání. Hlasitější nesmějí být ani zvukové nebo zvukově-obrazové prostředky oddělující reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání. Podrobnosti a detaily stanoví vyhláška Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která již je připravena a čeká na schválení zákona. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude také na dodržování zákazu dohlížet a za jeho porušení bude moci udělit pokutu až 5 milionů korun. Náklady na pořízení nové techniky, která Radě umožní kontrolovat dodržování zákona, jsou odhadovány asi na 200 tisíc korun.
Novela bude znamenat změnu jen pro komerční televize, protože Česká televize sjednotila hlasitost reklam s ostatním vysíláním už dříve. Podnětem k vypracování novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, byly dlouhodobé stížnosti televizních diváků.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.