Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zdražení cigaret a tabáku

Dalším předpisem, u kterého bylo na 47. schůzi Poslanecké sněmovny přehlasováno prezidentské veto, je novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Asi nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, je zvýšení spotřební daně u cigaret a řezaného tabáku. Zákon ale obsahuje i další změny, většinou jde o opatření proti daňovým únikům. Novela začne platit od 1. ledna 2013.

Zvýšením spotřební daně stoupne průměrná cena krabičky cigaret příští rok přibližně o 2 koruny a od roku 2014 pak o další 2 koruny, celkem tedy o 4 koruny. Doutníky a cigarillos zdraží během dvou let o 5 haléřů na kus. U tabáku určeného ke kouření by se spotřební daň měla zvýšit postupně o 400 korun na kilogram. Postupné zvýšení sazeb během dvou let je navrženo tak, aby na začátku roku 2014 bylo dosaženo minimálních sazeb spotřební daně stanovených evropskou směrnicí č. 2011/64/EU. Výjimkou je pouze daň na tabák, kde je zvýšení nad rámec požadovaný EU.
Předpis obsahuje i ustanovení, kterými se zavádějí nová opatření proti daňovým únikům. Nově budou např. úředníci u některých druhů zboží schvalovat místa, na která může být zboží dovezeno, a dovozci jim všechna tato místa budou muset hlásit. Např. doklady při přepravě pohonných hmot budou muset obsahovat údaj, kam je zboží vezeno.
Novela zákona o spotřebních daních také upravuje pravomoci správce daně a některé případy zajištění daně. Nově bude možné použít zajištění daně k úhradě nedoplatku na všech daních.
Norma se zabývá také minerálními oleji, u kterých bude daň vrácena, pokud budou použity na mineralogické nebo metalurgické procesy.
Změny zavádí novela i v právní úpravě správních deliktů, které se budou dělit na přestupky fyzických osob a správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob.
Novela mění také zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, v tomto případě jde spíše o technické změny, upravuje se např. pravomoc kontrolovat poštovní zásilky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.