Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přímá volba prezidenta

Dnes 1. října 2012 vstupuje v platnost nový zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Současně začíná platit i novela č. 71/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Změna Ústavy umožní konání historicky první přímé volby prezidenta v České republice. Volby se budou konat 11. a 12. ledna 2013, termín právě dnes vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Novela zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, není příliš rozsáhlá, její obsah lze shrnout do několika stručných bodů:
 • Volba prezidenta republiky se bude konat tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
 • Právo volit bude mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.
 • Návrh na kandidáta musí podat nejméně 50 tisíc občanů ČR nebo nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.
 • Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu.
 • Volby se konají v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta.
 • V případě, že se úřad prezidenta uvolní před uplynutím jeho volebního období, koná se volba do devadesáti dnů.
 • V prvním kole může být prezidentem zvolen pouze kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů.
 • Pokud v prvním kole žádný z kandidátů neuspěl, postupují do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti.
 • Ve druhém kole vítězí kandidát, který obdržel nejvyšší počet platných hlasů.
 • Senát bude mít možnost se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy.
 • Ústavní soud pak může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
 • Přímo volený prezident může přerušit či zastavit trestní stíhání pouze se souhlasem premiéra či pověřeného ministra a imunita prezidenta bude omezena pouze na dobu výkonu jeho funkce.
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky je prováděcím zákonem, který přímo stanoví všechny náležitosti voleb. Volba hlavy státu bude velmi podobná volbám do Senátu, volebním okrskem však bude celá Česká republika. Pokud v prvním kole nedosáhne žádný z kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, uskuteční se dva týdny po prvním kole kolo druhé.
Kandidátní listinu bude moci podat nejméně 10 senátorů, nejméně 20 poslanců nebo každý plnoletý občan, jehož petici za zvolení prezidentem podepíše nejméně 50 000 lidí. Ti musí na petici uvést kromě podpisu své jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu. Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Kandidátní listina musí být předložena nejpozději 66 dní před začátkem voleb (6. listopadu 2012), kandidát k ní musí připojit prohlášení, že s nominací souhlasí.
Zákon určuje také finanční limity na kampaně. V prvním kole budou moci kandidáti utratit na volební kampaně maximálně 40 milionů korun, v případném druhém kole budou moci utratit dalších 10 milionů korun. Celé účetnictví, které se týká propagace na volby, budou muset kandidáti zveřejnit do dvou měsíců od voleb na internetu a poskytnout mandátovému a imunitnímu výbory Sněmovny.
Volby se musí uskutečnit mezi 60. a 30. dnem před koncem mandátu dosavadní hlavy státu. Současnému prezidentovi Václavu Klausovi vyprší mandát 7. března 2013, první přímá volba prezidenta se bude konat v termínu 11. a 12. ledna 2013. Případné druhé kolo se uskuteční 25. a 26. ledna 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.