Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela občanského soudního řádu

Zítra 27. listopadu 2012 vyjde ve Sbírce zákonů pod číslem 404/2012 Sb. novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kterou prezident republiky podepsal spolu s dalšími předpisy dne 12. 11. 2012. Jedním z hlavních cílů novely je snížit počet podaných dovolání k Nejvyššímu soudu. Předloha také podporuje elektronizaci justice. Novela prošla legislativním procesem naprosto hladce, v Senátu byla přijata jednomyslně, proti nebyl nikdo. Předpis začne platit 1. ledna 2013.

Vládní novela je reakcí na nález Ústavního soudu č. 147/2012 Sb., který s platností od příštího roku zrušil ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Zrušené ustanovení upravuje dovolání v případech, kdy dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Novela proto přesněji definuje takzvaný zásadní právní význam a omezení dovolacích důvodů. Nejvyšší soud získá nově pravomoc měnit rozhodnutí odvolacích soudů i soudů první instance. Na podání dovolání budou mít lidé nově dva měsíce místo současného jednoho. O přípustnosti dovolání pak bude muset soud rozhodnout do šesti měsíců.
Novinkou, kterou novela přináší, je také možnost, aby vedlejším účastníkem řízení u Ústavního soudu byl veřejný ochránce práv.
Novela také posiluje procesní práva některých osob, např. nezletilých dětí nebo nedobrovolně hospitalizovaných. Děti si budou moci u soudu vyžádat pomoc vhodné osoby dle jejich volby, mělo by jít o osobu, která jim pomůže lépe vyjádřit jejich názor. U nedobrovolně hospitalizovaných lidí už nebude soudu stačit konstatování, že dotyčná osoba jeví známky duševní poruchy, ale bude třeba doložit, že duševní poruchou skutečně trpí.
Dále novela mimo jiné zavádí využití videokonferencí a možnost některých podání elektronickou formou, měla by tím přispět k elektronizaci justice.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.