Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ceny zájezdů

18. listopadu 2009 začal platit zákon č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Jedním z cílů této novely bylo donutit cestovní kanceláře uvádět úplnou cenu zájezdů včetně transferů, povinného pojištění a dalších poplatků.

Do zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, byl vložen nový § 13a, který říká, že při nabídce a prodeji zájezdů musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Výklad tohoto ustanovení byl ovšem od počátku velmi rozdílný. Nejasné bylo především to, co všechno se musí do konečné ceny opravdu zahrnout. Cestovní kanceláře chtěly uvádět plné ceny zájezdů, ale s výjimkou těch leteckých. Argumentovaly tím, že ceny některých položek v okamžiku prodeje neznají, protože palivové příplatky či letištní taxy se mohou měnit i těsně před odletem. Tím by se ovšem na současné praxi, kdy konečná cena je oproti té katalogové výrazně vyšší, mnoho nezměnilo.
Nyní se ale zástupci Asociace českých cestovních kanceláří a agentur dohodli s Ministerstvem financí, že budou uvádět plnou cenu u všech zájezdů včetně leteckých.
Výjimky
Výjimku budou mít pouze zájezdy do vzdálených destinací, kam se nelétá charterovými lety. V tomto případě totiž nelze s větším předstihem přesně určit cenu letenky. Mluvčí AČCKA Tomio Okamura uvedl, že u těchto zájezdů mohou cestovní kanceláře uvést zvlášť celkovou cenu zájezdu a volitelně předpokládanou celkovou cenu letenky, avšak vždy včetně všech poplatků a tax.
Mimo cenu zájezdu lze také uvádět nepovinné složky, které nejsou nutnou součástí zájezdu. Jde například o cestovní pojištění nebo vyřízení víza, klient je totiž ve chvíli objednání zájezdu již může mít vyřízené.
Slevy, například pro děti či seniory, by měly být uváděny ze základu, který tvoří cena zájezdu za dospělou osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
A přechodnou výjimku získaly také cestovní kanceláře, které si katalogy pro příští rok daly vytisknout již před 18. listopadem 2009.

Při nedodržení ustanovení § 13a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, hrozí cestovní kanceláři postih až ve výši 1 milion korun.
Novela zákona o cenách také zvyšuje horní hranice pokut z dosavadního jednoho na deset milionů korun, a to nejen v oblasti cestovního ruchu, zpřísňuje kontroly cen tepla a zakazuje zneužití významnějšího hospodářského postavení k neoprávněnému majetkovému prospěchu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.