Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Chřipkové prázdniny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo sdělení, kterým umožňuje ředitelům škol postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

Ředitelské volno
Ředitelé mohou z preventivních důvodů vyhlásit takzvané ředitelské volno podle § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. To však může trvat maximálně 5 dnů, ve spojení s víkendem by tak žáci nebyli ve škole 7 dnů, což je předpokládaná inkubační doba onemocnění virem H1N1.
Mimořádné volno
V případě, že počet nemocných přesáhne 15 % z celkového počtu žáků nebo studentů školy, může ředitel podle § 24 odst. 3 školského zákona po projednání s krajskou hygienickou stanicí a se zřizovatelem vyhlásit dny mimořádného volna po dobu nutnou k pominutí nákazy. Délka mimořádného volna bude určena na základě konzultace s krajskou hygienickou stanicí. Toto rozhodnutí oznámí ředitel rodičům a zároveň o něm uvědomí Českou školní inspekci a odbor školství místně příslušného krajského úřadu. Školní stravování a náhradní péče o žáky, například ve školní družině, se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.
Mateřské školy a ostatní školská zařízení
V mateřských školách lze omezit nebo zcela přerušit provoz po dohodě se zřizovatelem podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o mateřských školách. U ostatních školských zařízení, například Domů dětí a mládeže, klubů, družin a středisek výchovné péče, lze obdobně omezit či přerušit provoz v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 458/2005 Sb., o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.
Plné znění sdělení MŠMT najdete na webových stránkách Ministerstva školství.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.