Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jednotná kontaktní místa

V souvislosti se zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který začne platit 28. 12. 2009 a kterým se do českého práva transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu seznam jednotných kontaktních míst.

Jednotná kontaktní místa jsou určena podnikatelům v oblasti poskytování služeb a mají jim kromě jiného usnadnit vstup do podnikání. Hlavním cílem je poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k jejich podnikatelské činnosti a zároveň jim zprostředkovat kontakt s dalšími příslušnými úřady a to v rámci celé Evropské Unie. Jednotné kontaktní místo je definováno v § 13 - § 17 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
Jednotná kontaktní místa budou podávat informace především v těchto oblastech:
 • Vstup do podnikání (získání oprávnění, formuláře, kontaktní údaje, vyplnění žádosti)
 • Řešení sporů a opravné prostředky (obecné informace, kontaktní údaje)
 • Poskytování služeb v EU (kontaktní údaje, kvalifikační požadavky, uznání vzdělání a zkoušek)
 • Ochrana spotřebitele v EU (kontaktní údaje, záruční lhůty, reklamace)
 • Kontaktní údaje v rámci celé EU (kontaktní údaje na úřady související s podnikáním v celé EU)
V rámci možností budou jednotná kontaktní místa většinu informací zprostředkovávat na počkání, ostatní informace v co nejkratším čase.
Jednotní kontaktní místa budou plnit také zprostředkovací funkci. Na příslušný správní orgán za vás zašle nejen žádost o oprávnění k poskytování služby, ale také různá oznámení a hlášení např. v oblasti sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění.
Jednotná kontaktní místa najdete od 1. 1. 2010 na těchto 15 obecních živnostenských úřadech:
 • Praha 1
 • Praha 7
 • Černošice — pracoviště Praha 2, Podskalská 19
 • Brno
 • Olomouc
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Jihlava
 • Karlovy Vary
 • Liberec
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Plzeň
 • Ústí nad Labem
 • Zlín

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.