Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ČNB sjednotila výklad zákona o platebním styku

Česká národní banka vydala ve středu 11. listopadu 2009 úřední sdělení, které přináší jednoznačný výklad ustanovení nového zákona o platebním styku, jenž se týká ztráty plátce z neautorizované platební transakce. ČNB tímto krokem rychle vylučuje jakékoli nejasnosti o ochraně držitelů platebních karet.

Podle tohoto sdělení ČNB nese plátce při zneužití platební karty odpovědnost za ztráty z jejího neautorizovaného použití do celkového limitu odpovídajícího v přepočtu 150 eurům. Limit 150 eur se tedy vztahuje na souhrn částek všech platebních transakcí, které byly provedeny od okamžiku ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití platební karty do doby oznámení této skutečnosti poskytovateli podle § 101 písm. b) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
Tento výklad ustanovení § 116 odst. 1 zákona o platebním styku je v souladu se směrnicí č. 2007/64/ES o platebních službách. Ustanovení § 116 zákona je transpozicí článku 61 této směrnice.
Zveřejněním úředního sdělení ČNB reagovala na rozdílné výklady zákona o platebním styku, který nabyl účinnosti 1. listopadu 2009. 
„Uveřejněné sdělení ČNB přispěje ke sjednocení praxe v oblasti poskytování platebních služeb v České republice. Cílem ČNB je zamezit nesprávné interpretaci příslušné směrnice Evropské unie a zabránit výkladu, který by znamenal, že ochrana uživatelů platebních karet podle nového zákona by byla nižší než za předchozí právní úpravy," řekl vrchní ředitel Ing. Pavel Řežábek, který úřední sdělení podepsal.
O rozporu českého zákona s evropskou směrnicí jsme psali zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.