Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení dávek pro zdravotně postižené občany

Koncem minulého týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 331/2012 Sb., která mění 4 zákony související s dávkami pro zdravotně postižené. Novela, kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vstupuje v platnost 1. prosince 2012. Cílem novely č. 331/2012 Sb., je  reagovat na některá opatření, která byla přijata v rámci tzv. sociální reformy (psali jsme zde). Poslanci chtěli především zrušit ustanovení, podle kterého nemohli od začátku letošního roku pobírat rodiče dětí se zdravotním postižením souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči.

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
V zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se v § 30b ruší odstavec 4. Novela umožní pobírat souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči poskytovaný podle zákona o sociálních službách. 

Změna zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
Do zákona se novelou doplňují ustanovení, která se týkají karty sociálních systémů. Jsou zde vyjmenovány obsahové náležitosti, které musí být uvedeny na této kartě. Nově se upřesňuje také obsah potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů.

Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Podle novely bude opět poskytován příspěvek na zvláštní pomůcky také na stropní zvedací systémy, schodišťové plošiny a schodolezy jako tomu bylo do konce roku 2011. Od začátku roku platí, že tyto pomůcky mají být osobám se zdravotním postižením zapůjčovány krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky. 

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Novelizací se zvyšuje příspěvek na péči o 2000 korun, a to nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. Jestliže však rodině dítěte již náleží zvýšení příspěvku na péči o 2000 korun z důvodu nízkých příjmů (nižších něž dvojnásobek životního minima rodiny), navýšení se již podruhé nepoužije.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.