Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Projekt MPSV „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ neboli tzv. kurzarbeit po česku

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo včera 17. září 2012 nový projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ neboli tzv. kurzarbeit po česku. Firmy, které se dostanou do potíží, mohou požádat stát o příspěvky na vzdělání a mzdy svých zaměstnanců. Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst ve firmách a posílit odborné znalosti zaměstnanců.

Projekt "Vzdělávejte se pro stabilitu!" je určen firmám, kterým v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky klesají zakázky a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. 
Projekt bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky na základě § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na projekt je zatím vyhrazeno 400 milionů korun s tím, že se po vyhodnocení programu počítá s uvolněním dalších 400 milionů korun. 
Doba poskytování podpory je stanovena na 6 měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Maximální možná měsíční výše mzdového příspěvku bude činit 31 000 Kč na jednoho zaměstnance včetně odvodů. Jedna firma může během šesti měsíců získat maximálně 500 tisíc korun. Projekt bude realizován od 17. září 2012 do 31. srpna 2015, vzdělávací aktivity však musí být ukončeny do 30. června 2015.
Společnost, která bude chtít žádat o finanční podporu z projektu "Vzdělávejte se pro stabilitu!", bude muset splnit několik kritérií. Rozsah výpadku pracovní doby bude muset být mezi 20 a 60 procenty, tzn. více než jeden den v týdnu a méně než tři dny v týdnu. Dále budou muset firmě klesnout tržby v meziročním srovnání v posledním čtvrtletí o více než 20 procent. Posuzovat se budou tržby přepočtené na jednoho zaměstnance. Dalším kritériem pro získání dotace bude, že nejméně jeden měsíc před podáním žádosti musí být zaměstnanci, u kterých chce firma aplikovat projekt, ve stavu tzv. částečné zaměstnanosti podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatelé budou muset také využít dobu, po kterou nebudou moci svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.
Přesná pravidla pro získání příspěvku, které musí splňovat zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.