Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákaz prodeje tvrdého alkoholu

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v pátek 14. září 2012 v 19 hodin mimořádné opatření, které všem potravinářským podnikům a osobám provozujícím stravovací služby zakazuje nabízet a prodávat lihoviny o obsahu etanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu. Opatření je reakcí na sérii úmrtí následkem otravy metylalkoholem. K dnešnímu dni zemřelo následkem otravy již 21 osob.

Mimořádné opatření je vyhlašováno podle § 95 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Znění zákona umožňuje vyhlásit takové opatření při epidemii, nebezpečí jejího vzniku nebo jejího zavlečení ze zahraničí, při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních nebo z porušení jakosti podezřelých vod, při živelní pohromě a jiné mimořádné události, kdy je bezprostředně ohroženo zdraví fyzických osob. Opatření se vyhlašuje v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání. Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě. Okamžikem vyhlášení je podle zákona č. 258/2000 Sb. takové mimořádné opatření závazné pro všechny dotčené osoby a ty jsou povinny se mu podrobit. Stejným způsobem se oznamuje i odvolání přijatých mimořádných opatření včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Pravomoc vyhlásit mimořádné opatření dává Ministerstvu zdravotnictví § 80 odst. 1 písm. g) téhož zákona.
Kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholu provádí policisté. Za porušení zákazu hrozí uzavření provozovny a pokuta, a to až ve výši 3 miliony korun za prodej i jediné odlivky zakázaného alkoholu. Premiér Petr Nečas (ODS) upozornil, že nedodržení mimořádného opatření je mařením úředního úkonu, tedy trestným činem. Premiér také požádal, aby policisté byli při prosazování zákazu "velmi viditelní". Hromadná otrava je vyšetřována jako trestný čin spáchaný neznámým pachatelem.
Mimořádné opatření z 14. 9. 2012 plně nahradilo předchozí opatření ze dne 12. 9. 2012, které zakazovalo prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu ve stáncích a jiných mobilních a přechodných provozech. V České republice jde o historicky první "prohibici" tohoto rozsahu. Dříve byl prodej alkoholu pravidelně zakazován v den konání voleb, naposledy se tak stalo při parlamentních volbách v roce 1992 a poté ještě lokálně v Praze při komunálních volbách v roce 1994.
Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejnilo náhledy padělaných etiket lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol. Byla také zveřejněna Informace k obsahu mimořádného opatření MZ ČR, ve které jsou přesnější a podrobnější informace týkající se zákazu prodeje alkoholu. V Informaci jsou také uvedeny odpovědi na dosud došlé dotazy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.