Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Druhá část 64. schůze PSP

64. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR začala již 20. října 2009, poté byla 23. 9. kvůli jednání sněmovních výborů přerušena. Minulý týden probíhala od úterý do pátku její druhá část, ze které vám přinášíme stručný přehled.

Poslanecké lavice minulý týden po většinu času zely prázdnotou. Při schvalování zákonů byla povětšinou přítomná asi polovina všech poslanců. Ozývaly se tak návrhy, že by nebylo na škodu inspirovat se u francouzských kolegů. V dolní komoře francouzského parlamentu totiž začalo platit opatření, podle kterého se budou udělovat pokuty poslancům nepřítomným během pravidelného středečního zasedání, kdy se obvykle hlasuje o přijetí zákonů. 

3. listopadu

Hned na úvod Sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. Tento zákon má trestat praktiky obchodních řetězců vůči jejich dodavatelům vysokými pokutami. Kontrola se má týkat prodeje potravinářských a zemědělských produktů. Pokuty ve výši až 10 milionů korun by měl udělovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Prezidentu Klausovi se nelíbilo, že zákon nevhodně reguluje vztahy mezi dodavateli a odběrateli na maloobchodním trhu a vykazuje řadu legislativních nedostatků. Poslanci ale vrácený zákon schválili a měl by začít platit od 1. února 2010.

V úterý ještě Sněmovna stihla založit dvě vyšetřovací komise. První na vyšetřování aféry na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ta bude mít deset členů a výslednou zprávu by měla dokončit do konce dubna 2010. Druhá komise pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci byla vlastně obnovena. Má se zabývat spisem Krakatice a její vznik podpořili převážně poslanci z řad ČSSD a KSČM.

4. listopadu

Přijetím novely zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, si poslanci snížili plat o 4 %, ale jejich náhrady zůstaly tímto zákonem označeny jako nezdanitelné, ačkoliv podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, by se danit měly. Tento rozpor by měl vyřešit návrh další novely, kterou už připravila KSČM. O problému blíže informujeme zde.

Přijetím nového zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, se zvýšila šance na rychlejší opravy a dostavby českých dálnic. Zákon umožní při výkupu pozemků nabízet majitelům tržní ceny a ruší automatický odkladný účinek při případných soudních sporech. Stavby tedy nebude nutné zastavovat. Vyřešením vleklých soudních sporů se otevírá cesta k rychlejší výstavbě za privátní peníze, a to především formou PPP projektů ("Public Private Partnership" - partnerství veřejného a soukromého sektoru.)

Poslanci schválili návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která zavádí "černé listiny" pro podvodníky při veřejných tendrech. Kromě tzv. black-listu novela transponuje do české legislativy některé evropské směrnice, a proto byla projednána ve zrychleném režimu.

Ve středu poslanci projednávali dva návrhy zákonů týkající se DPH. Novelu, která transponovala příslušnou směrnici EU do českého práva a jejímž cílem je zjednodušení vracení DPH v rámci celé Unie, Sněmovna přijala a odeslala ke schválení Senátu. Naopak snížení DPH u restauračních a dalších vybraných služeb hlasováním neprošlo. Podrobněji informujeme zde.

Od 1. dubna 2010 by měla začít platit novela zákona o spotřebních daních, kterou musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Hlavním cílem zákona je podle Ministerstva financí zlepšit boj proti podvodům v oblasti spotřebních daní. Podrobněji informujeme zde.

Poslanci schválili vládní návrh na vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu. Ochranu by měli příští rok zajistit vojáci speciálních sil a nahradit tak policisty z Útvaru rychlého nasazení.

Ostrý spor mezi poslanci vyvolalo projednávání vládní zprávy o tendru na odstranění ekologických zátěží. Proti sobě se postavili šéf lidovců Cyril Svoboda a lídr TOP 09 Miroslav Kalousek. Svobodovi se nelíbil způsob, jakým bývalá vláda, jejímž byl ale sám členem, zakázku vyhlásila. Kalousek ho obviňoval ze lží. Hádka trvala více než hodinu a byla přerušena až žádostí poslanců ODS na přestávku na jednání jejich klubu. Tím byl tento bod přerušen a pokračoval až v pátek 6. 11. Poslanci nakonec vládě uložili, aby tendr přerušila. Ta slíbila, že se jím bude znovu zabývat a posoudí, zda Sněmovně vyhoví.

5. listopadu

Ve čtvrtek dopoledne se poslanci opět hádali. Ostrý rozpor vyvolala zpráva vlády o stavu bytového fondu OKD. Poslanci se opět obviňovali ze lhaní, podvodů a nepřímo i z korupce. Ministerstvo financí k tomuto problému podalo určovací žalobu k rozhodčímu soudu při hospodářské a agrární komoře, ten by měl prošetřit především platnost výpovědí a smluv. Koncem listopadu by měl být také k dispozici audit všech smluv, který připravuje přímo Ministerstvo financí. Dohodou, že počkají na výsledek auditu, také poslanci ukončili svou hodinu a půl trvající hádku.

Ministryně zdravotnictví poslancům vysvětlovala postup svého ministerstva při povolení sloučení zdravotních pojišťoven. KDU-ČSL, ČSSD a KSČM nakonec prosadily přijetí usnesení, ve kterém s tímto postupem zásadně nesouhlasí. Prakticky to však na slučování pojišťoven nemá žádný vliv.

Prvním čtením prošel návrh zákona o zahrádkářské činnosti, tzv. zahrádkářský zákon. Obsahuje pouze 6 paragrafů a definuje zahrádkářskou činnost, chatu či osadu a stanovuje pravidla pro jejich fungování. Upravuje také podmínky nájmu zahrádky.

Prvním čtením také prošel pokus poslanců KSČM zrušit devět let starý zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Návrh podpořili i poslanci ČSSD a to přesto, že jejich vlastní experti je upozorňovali, že nyní, když se západ obává, že Íránci chtějí svůj jaderný program zneužít k výrobě zbraní, je to nevhodné.

Čtvrteční odpoledne podle jednacího řádu Sněmovny patřilo interpelacím.

6. listopadu

Sněmovna schválila novelu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Návrh nyní míří do Senátu. Novela upravuje dodržování vzdáleností mezi objekty nebo zařízeními, na které se zákon vztahuje, a obytnými oblastmi. Mění se také způsob podávání hlášení o závažných haváriích a nově se stanovují pokuty za neplnění zákona. 

Závěrečným čtením také prošel vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh. Evropská pravidla se tím transponují do české legislativy. Soubor novel má zajistit, aby výrobky s volným pohybem v rámci EU neohrožovaly spotřebitele ani životní prostředí. Pokud zákon schválí Senát a podepíše prezident, bude platit od 1. ledna 2010.

Odpoledne poslanci zbavili imunity svého kolegu Petra Wolfa. Ten je podezřelý z pokusu o úvěrový podvod a z porušování autorských práv. Jeho firma UT 2002 se měla pokusit zneužít milionové státní dotace.

Úplně na závěr celé schůze se ČSSD podařilo prosadit návrh zákona o krajském referendu. Poslanci ODS již avizovali, že se zákon pokusí zamítnout ještě v Senátu, kam teď míří. Podle návrhu by lidé mohli hlasovat o záležitostech svého kraje od roku 2011.

Poté byla schůze ukončena a jako termín zahájení další řádné schůze PSP byl stanoven 1. prosinec 2009. Mezitím ovšem bude na 13. listopadu svolána mimořádná 65. schůze Sněmovny. Důvodem je návrh na navýšení schodku letošního státního rozpočtu. Předseda Sněmovny Miloslav Vlček schůzi svolal na žádost poslaneckého klubu ODS. Podle něj hrozí, že v případě neschválení novely rozpočtového zákona na letošní rok, stát nebude schopen v prosinci vyplatit důchody a další dávky. Ve státní pokladně nyní chybí 14 miliard korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.