Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Včera se konala 13. schůze Senátu

Privatizace letiště je stále možná, Senát zamítl sněmovní návrh na zákaz jeho prodeje. Návrh zákona o zrušení rozhlasových a televizních poplatků Senát vrátil k novému projednání výborům.

Senátní návrhy

Více než dvě hodiny Senát projednával návrh zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Podle návrhu by se měly zrušit koncesionářské poplatky, příjem ze zrušených poplatků by měl být nahrazen příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize i Český rozhlas ale změnu odmítají, obávají se ohrožení své nezávislosti v případě financování státem. Tím argumentovali také mnozí kritici zákona z řad senátorů. Senát nakonec o zrušení koncesionářských poplatků nerozhodl, návrh vrátil k doplnění a novému projednání svým výborům.

Senát schválil návrh zákona senátorů Jiřího Bise (ČSSD) a Petra Pakosty (ODS), kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Podle platného znění zákona musí podniky kvůli získání povolenek předložit plán na investice do modernizace výroby elektřiny do konce března příštího roku a polovinu peněz utratit do konce roku 2011. Senátorský návrh prodlužuje tento termín o tři měsíce a  podmínku proinvestování poloviny peněz do konce roku 2011 ruší. 

Na programu dnes bylo také 1. čtení senátního návrhu na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Cílem senátorské novely je, aby část daně z elektřiny zůstala v rozpočtu krajů a obcí, na jejichž území se elektřina vyrábí. Návrh byl postoupen na projednání výborům.

Schválené zákony

Senát hladce schválil vládní návrh, aby policisty z Útvaru rychlého nasazení nahradili příští rok při ochraně českého velvyslanectví v Kábulu v Afgánistánu vojáci speciálních sil. Výměnu vláda zdůvodnila tím, že teroristické útoky v Afghánistánu mají spíše vojenský než kriminální charakter. K ochraně velvyslanectví má být nasazeno maximálně 20 vojáků.

Senát včera také schválil změnu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Novela transponuje do českého obchodního zákoníku ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES. Akcionáři by mohli podle návrhu na valných hromadách hlasovat na dálku, například prostřednictvím videokonference nebo dopisů. Norma má také akcionářům umožnit, aby mohli předkládat své návrhy ještě předtím, než firma zveřejní pozvánku na valnou hromadu.

Schválen byl i návrh poslance Kalouska, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Novela zpřesňuje pravidla pro zřizování, změny i rušení příspěvkových organizací a úřadům umožňuje, aby se na vracení pokut po prohraném soudním sporu mohly použít peníze ze státního rozpočtu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, senátoři také schválili. Novela umožňuje učitelům bez vysokoškolského vzdělání zahájit studia k doplnění kvalifikace do konce roku 2014. Nynější norma ukládá učitelům, aby si potřebnou kvalifikaci začali doplňovat nejpozději do konce letošního roku. Pokud studovat nezačnou, měli by ze škol odejít. Ze škol by tak podle poslance Bartoše mohlo odejít až 20 % učitelů.

Zákon vrácený Sněmovně s pozměňujícími návrhy

Novelu zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, vrátil Senát Sněmovně s pozměňujícími návrhy. Podle sněmovní verze návrhu by měl Státní fond rozvoje bydlení dostávat z rozpočtu každoroční příspěvky nejméně v takové výši, kolik budou představovat schválené výdaje fondu na nenávratné dotace. Podle Senátu by měl Státní fond rozvoje bydlení dostávat od roku 2011 dotace ze státního rozpočtu jen za uzavřené smlouvy na podporu oprav a modernizace bytových domů. 

Neschválený zákon

Senát podle očekávání zamítl návrh zákona na zákaz privatizace letiště Ruzyně Praha. Sociální demokraté předložili zákon letos v únoru. Jeho hlavním cílem je, aby veškerý majetek letiště se všemi nemovitostmi zůstal ve vlastnictví státu. Zamítnutí zákona podpořili senátoři z ODS, klubu TOP 09 a Starostové. Předpis se nyní vrací do Sněmovny, k jeho schválení je potřeba souhlas nadpoloviční většiny poslanců.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.