Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila novelu zákona o spotřebních daních

Sněmovna ve středu schválila vládní novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Hlavním cílem zákona je podle Ministerstva financí zlepšit boj proti podvodům v oblasti spotřebních daní.

Důvodem předložení novely bylo transponovat do české legislativy směrnici Evropské unie č. 2008/118/ES. Hlavním cílem směrnice je poskytnout právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému na dopravu výrobků podléhajících spotřební dani tzv. EMCS (Excise Movement and Control System). Jeho podstatou je nahrazení papírových průvodních dokladů elektronickými průvodními doklady. Tím se zabezpečí lepší kontrola a řízení dopravy výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci Evropské unie.
Novela také zahrnuje změny některých ustanovení u spotřební daně z piva. V současné době se při výrobě piva používají různé technologické principy, které nebyly až dosud v zákoně postihovány. Upřesnění v zákoně dává tedy větší právní jistotu jak podnikatelům v oblasti pivovarnického průmyslu, tak správcům spotřebních daní.
Vládní návrh zákona doplnili ve druhém čtení poslanci pozměňovacími návrhy. Došlo ke změně § 105 odstavce 1, podle kterého jsou v současné době osvobozeny od spotřební daně tabákové výrobky určené k použití pro nezbytné výrobní zkoušky. Nově však musí být tyto výrobky v průběhu zkoušek prokazatelně spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny.
K  novele zákona o spotřebních daních poslanci přidali také novelu zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu. Podnikatelé, kteří plní některé zkapalněné ropné plyny do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg, budou muset používat schválený měřicí systém. Výjimkou bude plnění nádrží automobilů, které jsou pevně zabudované. Cílem této úpravy bylo podle poslance Petra Braného zabránit daňovým únikům, ke kterým při této činnosti často dochází.
Navržená účinnost je v zákoně stanovena na 1. duben 2010, aby norma mohla začít platit, musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. 


Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.