Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

I s finančními úřady můžete komunikovat datovou schránkou

S územními finančními orgány už je možné komunikovat přes datovou schránku. Česká daňová správa vydala pokyn D-331 a k němu ještě doprovodné sdělení, ve kterém upřesňuje některé náležitosti elektronické komunikace.

Používání datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronickou komunikaci daňového subjektu se správcem daně pak konkrétně upravuje ještě § 21 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Ministerstvo financí nyní v souladu s tímto zákonem zveřejnilo strukturu a tvar datové zprávy odesílané prostřednictvím datové schránky. Pomocí datové schránky lze podávat veškerá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování. Veškeré soubory odesílané finančním úřadům přes datovou schránku musí být ve formátu .XML. Popis struktury a tvaru .XML souborů a odpovídajících .XSD schémat jsou definována a zveřejněna na Daňovém portálu.
Asi nejjednodušší způsob, jak vytvořit požadovaný .XML soubor, je použití systému EPO (Elektronická podání pro daňovou správu) na webových stránkách České daňové správy. Jsou zde jednotlivé formuláře pro většinu daňových podání. Pokud nenajdete přímo konkrétní samostatný formulář, lze pro vytvoření .XML souboru použít univerzální formulář „Obecná písemnost určená pro finanční úřad, finanční ředitelství nebo Ministerstvo financí“.
Po vyplnění formuláře zvolte novou funkci „Uložení k odeslání do Datové schránky“, o kterou byla aplikace EPO rozšířena. Před tímto uložením proběhne i kontrola úplnosti a formální správnosti údajů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.