Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident nepodepsal novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Prezident Václav Klaus v úterý vetoval novelu zákona o EIA a normu tak vrátil Sněmovně. Novelu však od ČR vyžaduje Evropská Unie. Ministr životního prostředí Ladislav Miko označil Klausův krok za velice nešťastný.

Zákon prošel v první polovině září Sněmovnou ve zrychleném řízení kvůli chystané žalobě Evropské komise na ČR. Začátkem října pak i přes nesouhlas části ODS byl schválen Senátem. Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přiznává obcím a občanským sdružením právo obrátit se na správní soud, pokud se domnívají, že došlo k porušení zákona při řízení o posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí (tzv. procesu EIA, z anglického Environmental Impact Assessment). Žalobu mohou podat stavebním záměrem dotčené obce, občanská sdružení nebo společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek. Podmínkou je, že předtím v řízení řádně pošlou písemné vyjádření k projednávané dokumentaci nebo posudku. Žaloby by ale neměly odkladný účinek.
Prezident Klaus se domnívá, že by tím občanská sdružení dostala do rukou další nástroj k obstrukcím. Navíc se mu nelíbí, že by možnost podat žalobu měly i subjekty, jež nejsou účastníky daného správního řízení. Uvedl, že takový zákon by se mohl negativně dotknout i plánované dostavby jaderné elektrárny Temelín. Ve svém odůvodnění zmínil i podle něj nevhodný způsob, jakým Sněmovna novelu schválila. Podobný zákon už totiž letos na jaře poslanci odmítli, a nyní prý ministerstvo pouze využilo nepozornosti poslanců, kteří jednání nevěnovali dostatečnou pozornost, protože se domnívali, že se setkávají naposledy před plánovanými volbami, které se nakonec neuskutečnily. Norma navíc neprošla standardním, ale zrychleným schvalovacím řízením.
Ministr životního prostředí reagoval na prezidentovo jednání slovy: "Krok prezidenta Klause je velice nešťastný a vystavuje republiku vážnému riziku prohry sporu s Evropskou komisí a velmi citelným finančním sankcím. Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna prezidentovo veto přehlasuje."
Novela je tedy zpátky ve Sněmovně, a pokud má platit, bude se muset najít 101 poslanců, kteří prezidentovo veto přehlasují.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.