Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH: Přenesení daňové povinnosti a zatřídění do klasifikace CZ-CPA

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. Informace doplňuje dosavadní materiály GFŘ na základě získaných zkušeností v předmětné oblasti a reaguje na vývojové posuny v konkrétních případech.

Tzv. reverse charge mechanismus neboli přenesení daňové povinnosti na odběratele zavedla u některých tuzemských zdanitelných plnění novela č. 47/2011 Sb., která od 1. 1. 2012 změnila zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (psali jsme zde).  Režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které podle sdělení č. 275/2008 Sb. odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008.  GFŘ společně s Ministerstvem financí vydalo již před datem účinnosti této novely podrobnou informaci, kde jsou v článku 2.3 uvedeny i příklady produkce související se stavebnictvím, na které se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje.
Praxe ale ukázala, že z pohledu zatřiďování se jako jedny z nejvíce problémových ukazují případy prací, které se svým charakterem mohou vázat jak na oddíl 43, tak na oddíl 33 klasifikace CZ-CPA. Jde o práce typu instalace, opravy či údržby různých zařízení pevně spojených s budovou. Nově vydaná informace obsahuje obecné zásady pro zatřídění do klasifikace CZ-CPA z pohledu režimu přenesení daňové povinnosti a také konkrétní řešení a vysvětlení k některým konkrétním položkám. Plné znění Informace GFŘ k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.