Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela trestního zákoníku

Jedním z předpisů, u kterého se Poslanecké sněmovně minulý týden podařilo přehlasovat veto prezidenta republiky, je novela zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Novela má urychlit proces podmíněného propuštění z věznice u pachatelů drobné kriminality, a tím vyřešit problém přeplněných věznic. I tuto novelu schvalovali poslanci už potřetí, protože byla odmítnuta jak Senátem, tak později prezidentem. Senátoři předpis zamítli téměř jednohlasně s konstatováním, že jde o paskvil. Prezident své veto odůvodnil ve stanovisku, které zaslal předsedkyni Sněmovny. Poslanci ale v obou případech vrácený zákon znovu odhlasovali a setrvali tak na jeho původním znění. Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů.

Podle schválené novely by návrhy na podmínečné propuštění měli podávat ředitelé věznic, kteří podle předkladatelů mají nejvíce informací o odsouzeném a jsou schopni nejlépe posoudit jejich míru resocializace. Takovému návrhu by soud nevyhověl jen v případě, že by bylo zjevné, že odsouzený po propuštění na svobodu nepovede řádný život. Soudy budou mít možnost podmíněně propustit odsouzeného na svobodu, jestliže svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Propustit odsouzeného bude možné po odpykání alespoň poloviny uloženého trestu odnětí svobody a u těch, kteří nejsou odsouzeni za zvlášť závažný zločin a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu odnětí svobody, dokonce již po odpykání alespoň jedné třetiny trestu. Měla by být také zkrácena roční lhůta pro možnost podání opakované žádosti o dříve zamítnuté propuštění, nově by odsouzení mohli znovu požádat již po půl roce.
Novela také snižuje tresty za zanedbání povinné výživy a maření úředního rozhodnutí. Za neplacení alimentů budou ale soudy nově moci zakázat řízení motorových vozidel.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.