Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od 1. 9. 2012: Novela zákona o rybářství

Dalším zákonem, který bude od zítřejšího dne platit v novelizované podobě, je i zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, tzv. zákon o rybářství. Novela č. 237/2012 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 4. července 2012 a platit začne právě 1. září 2012. Díky novele, jejímž autorem je Moravskoslezský kraj, budou pokuty za neoprávněný odchyt ryb nově řešit místo krajských úřadů obce s rozšířenou působností.

Novelizace odstraňuje nelogičnost současné právní úpravy, kdy většina přestupků v oblasti rybářství je řešena podle § 30 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ale neoprávněné chytání ryb je řešeno podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Od 1. 9. 2012 bude neoprávněné chytání ryb ze zákona o přestupcích vypuštěno a bude také řešeno podle zákona o rybářství. Nově tak bude i tento přestupek řešit pověřená obec a nikoliv kraj, jako dosud. Nové opatření by mělo snížit nejen administrativu, ale také časovou náročnost řešení těchto přestupků. Dosud se přestupek spočívající v neoprávněném chytání ryb řešil v sídle kraje, kam musel cestovat nejen samotný přestupce, ale také členové rybářské stráže a případně další svědci. Svědkům je přitom správní orgán povinen hradit náklady.
A protože některé přestupky na úseku rybářství už dnes spadají do agendy pověřených obcí, je problematika trestů za černý rybolov nesmyslně roztříštěná. Od 1. 9. 2012 budou mít pověřené obecní úřady obcí s rozšířenou působností pravomoc projednávat přestupky a jiné správní delikty na úseku rybářství. Pytláci budou moci za neoprávněný rybolov dostat pokutu až osm tisíc korun a zákaz činnosti až na jeden rok.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.