Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novou výši daně z nemovitostí vám vyměří finanční úřad

Česká daňová správa vydala informaci k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v oblasti majetkových daní.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je jedním ze zákonů, které upravil tzv. Janotův balíček. V § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí se zdvojnásobuje sazba daně z pozemků, tj. zastavěných ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch.  Na zemědělskou půdu se toto zvýšení nevztahuje. V § 11 se pak zdvojnásobuje i sazba daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro podnikatelskou činnost.
Další změnu v sazbě daně může provést obec obecně závaznou vyhláškou a to do 1. srpna předcházejícího roku. Pro zdaňovací období roku 2010 je však termín, právě s ohledem na dodatečné změny Janotovým balíčkem, prodloužen do 30. 11. 2009. O změnách v daních z nemovitostí jsme podrobněji psali zde.
Všechny tyto změny bude evidovat místně příslušný správce daně, tj. finanční úřad a ten také občanům vyměří daň v nové výši. A poplatníkům novou výši daně oznámí. Pokud tedy u poplatníků nedojde k jiným změnám z jejich strany, nemusí podávat nové daňové přiznání.
Finanční úřady budou mít nové koeficienty k dispozici až v průběhu prosince, do té doby budou informace o nových sazbách daně podávat pouze příslušné obce, které obecně závazné vyhlášky vydaly.
Aktuální hodnoty koeficientů daně z nemovitostí budou, stejně jako nové sazby daně, k dispozici také v programu pro elektronické podání přiznání k dani z nemovitostí na internetových stránkách České daňové správy.
Obce se v případě nejasností mohou obrátit na krajská pracoviště Ministerstva vnitra.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.