Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od úterý zasedala Sněmovna

Přestože Poslanecká sněmovna zasedá už od úterý, schválených zákonů zatím není mnoho. Na pořadu totiž byly body, k nimž se rozpoutaly dlouhé diskuze, a tak se například první čtení státního rozpočtu protáhlo na tři dny.

V úterý odpoledne byla zahájena 64. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Aby ovšem vůbec mohla začít, bylo nutné schválit její program. Obvykle rutinní záležitost tentokrát poslancům zabrala téměř tři hodiny, poté stihli v rychlém sledu projednat pět zákonů.
Druhým čtením prošly například dva vládní návrhy změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jedna vládní změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Třetí závěrečná čtení těchto předpisů byla zařazena ještě na program probíhající schůze. A prvním čtením prošel vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Touto novelou se pouze vypouští neaktuální ustanovení, které do 30. dubna 2009 regulovalo nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami.

Ve středu schůze pokračovala dopoledne zprávou předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb. Následná diskuze byla přerušena až přestávkou na oběd a tím musel být přerušen i projednávaný bod. Prvním a ten den také jediným odpoledním bodem byl totiž vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Poslanci bohužel pokračovali v podobném stylu jako dopoledne, a tak se k hlasování vůbec nedostali. Odpolední jednání bylo po čtyř a půl hodinové diskuzi ukončeno a bod o státním rozpočtu byl přerušen.

Ve čtvrtek ráno začalo zasedání Sněmovny právě tímto přerušeným bodem, ale ke státnímu rozpočtu proběhla pouze další čtyřhodinová diskuze, která místy přerůstala v hádky mezi jednotlivými poslanci. Po poledni muselo být jednání o rozpočtu opět přerušeno, protože čtvrteční odpoledne jsou ve Sněmovně vyhrazena interpelacím na členy vlády. Interpelace proběhly v klidu za již tradičně malé účasti poslanců.

Dnešní jednání Sněmovny bylo zahájeno poměrně dlouhým závěrečným slovem ministra financí Eduarda Janoty k vládnímu návrhu státního rozpočtu. Poté byl rozpočet v prvním čtení schválen většinou poslanců, proti byla pouze KSČM. Tím byly definitivně schváleny celkové příjmy a výdaje na rok 2010 a celkový schodek rozpočtu ve výši 163 miliard korun. Jednotlivé kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu byly přikázány příslušným sněmovním výborům. O postupu při schvalování státního rozpočtu jsme psali zde.
Dalším bodem programu mělo být pokračování přerušeného bodu "Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb". Ve Sněmovně ale nebyl přítomen premiér, který se účastní programu státní návštěvy viceprezidenta Spojených států amerických. Poslanci tedy začali projednávat další body ze schváleného pořadu schůze.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, prošel již v úterý druhým čtením a dnes byl ve třetím čtení schválen. Novelou má být přiznáno odškodnění i lidem, kteří již částečné finanční satisfakce dosáhli podle starého komunistického občanského zákoníku. Celkové odškodnění se jim o tuto již dříve vyplacenou částku sníží.

Kvůli absenci zástupců Senátu nebude Sněmovna dnes projednávat ani Senátem vrácenou novelu zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, kterou si měli zákonodárci snížit platy o 4 %.

Do třetího čtení prošel vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Ministr životního prostředí Miko ve svém úvodním slovu uvedl, že takové havárie se v České republice odehrávají výjimečně, maximálně dvě nebo tři za rok, a novela je pouze technické povahy a uvádí českou právní úpravu do souladu s legislativou Evropských společenství.

Do třetího čtení, ale s návrhem na zamítnutí, poslali poslanci také návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu.

Prvním čtením překvapivě prošel i návrh zákona z dílny ČSSD, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato novela navrhuje, aby exekutoři za poskytnutí údajů o dlužnících orgánům sociálního zabezpečení platili 500 korun. Chtějí tak čelit zneužívání České správy sociálního zabezpečení, která vloni obdržela více než 130 tisíc žádostí o údaje a některé dokonce opakovaně.

Dále prvním čtením prošla krátká novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která navrhuje, aby Státní energetickou koncepci schvalovala nejen vláda, ale i Sněmovna a aby Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládalo zprávu o naplňování této koncepce vládě a Sněmovně každé 3 roky, nikoliv jednou za 5 let jako nyní. Současná státní energetická koncepce navrhuje například prolomení ekologických těžebních limitů a výstavbu dalších jaderných zdrojů energie.

Do druhého čtení byla propuštěna drobná novela zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, která chce změnit stávající stav, kdy Sněmovna mnohdy projednává neaktuální, více než rok staré materiály.

Prvním čtením prošla i novela zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, díky které by od těchto poplatků byli osvobozeni lidé s příjmem nižším než 3 násobek životního minima pro jednotlivce nebo 2,5 násobek pro společnou domácnost. V současné době je osvobozující koeficient pro jednotlivce i domácnosti 2,15.

A posledním zákonem, kterým se dnes poslanci zabývali, byla novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která by měla umožnit získat řidičské oprávnění osobám, které jsou občany České republiky, ale na území České republiky nemají trvalý pobyt.

Po třinácté hodině bylo dnešní jednání ukončeno a schůze byla přerušena, aby příští týden mohly jednat sněmovní výbory, poslanci se tak znovu sejdou až v úterý 3. listopadu ve 14 hodin.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.