Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Od listopadu platí nová pravidla pro inkasní platby

Dnem 1. listopadu vstupuje v platnost zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který mimo jiné upravuje i tzv. vrácení částky autorizované platební transakce.

Vrácení částky autorizované platební transakce upravuje § 103 zákona o platebním styku. Z ustanovení vyplývá, že nemá-li plátce nastaven u inkasních plateb maximální limit, je oprávněn do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z jeho platebního účtu, požadovat jejich vrácení zpět. Požaduje-li plátce vrácení peněz, je banka povinna částku do deseti dnů vrátit nebo vrácení odmítnout a sdělit plátci důvody odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů. 
Z tohoto důvodu zavádí většina tuzemských bank povinné nastavení maximálních inkasních limitů a povinné nastavení období, ke kterému se limit vztahuje, což obvykle bývá jeden měsíc. Nastavení těchto limitů většina bank umožňovala již dříve, nebyly však povinné. 

O dalších změnách, které přináší nový zákon o platebním styku, informujeme zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.