Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Datové schránky od listopadu povinně

Jste-li právnická osoba, pak vám od 1. listopadu 2009 může úřad poslat jakýkoliv dokument do vaší datové schránky a vy můžete stejným způsobem odpovědět. Umožňuje, a dokonce nařizuje, to zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

1. července letošního roku získaly automaticky svou datovou schránku všechny právnické osoby a ministerstvo vnitra jim odeslalo více než 300 tisíc obálek s přístupovými údaji. Kdo chtěl, mohl si schránku aktivovat a tento nový způsob komunikace již používat. Bohužel poněkud omezeně, protože z více než 7500 úřadů se jich do systému zatím přihlásila necelá desetina. Šlo tedy vlastně o jakési zkušební období pro dobrovolníky.
To se ovšem radikálně změní 1. listopadu 2009, kdy budou datové schránky automaticky aktivovány všem právnickým osobám, společnostem a hlavně úřadům. Schránka bude aktivní i v případě, že se majitel do systému zatím vůbec nepřihlásil. Zřízení a aktivace datových schránek je zdarma.
Pro veškeré písemnosti od úřadů tak cestu klasickou poštou nahradí datové schránky. V nich se, bez ohledu na to, zda schránku někdo opravdu vybírá, bude písemnost považovat za převzatou automaticky za deset dnů od doručení.
Datové schránky jsou určeny ke komunikaci orgánů veřejné moci s fyzickými a právnickými osobami. Orgány veřejné moci mohou pomocí datových schránek komunikovat i mezi sebou navzájem. Od 1.1. 2010 pak mohou mezi sebou elektronicky komunikovat i soukromé subjekty. Pomocí datových schránek nelze zasílat dokumenty, které obsahují utajované informace. 
Orgánem veřejné moci se podle § 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozumí státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. Všem těmto výše zmíněným orgánům veřejné moci budou datové schránky aktivovány 1.11. 2009, pokud tak již dříve neučinili sami.
Povinně se od 1. listopadu aktivují datové schránky všem právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, například tedy obchodním společnostem, družstvům včetně bytových, společenstvím vlastníků jednotek. Dále pak všem organizačním složkám podniků zahraničních právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. Z právnických osob se povinnost zatím netýká například neziskových občanských sdružení.
Advokátům a daňovým poradcům budou schránky povinně zřízeny k 1.1. 2012, kdykoliv před tímto datem si však o ně mohou sami požádat. Pro fyzické osoby, včetně podnikajících fyzických osob, je zřízení zatím pouze dobrovolné.
Zákon také stanoví poměrně vysoké sankce za obtěžování, rozesílání spamu nebo šíření počítačového viru. Pokuty byly pro podnikatele stanoveny ve výši 10 a 20 milionů korun.
Veškeré informace o datových schránkách naleznete na www.datoveschranky.info, je zde i aktualizovaný seznam orgánů veřejné moci, se kterými lze komunikovat pomocí datových schránek. Pokud patříte mezi právnické osoby, a dosud jste neobdrželi přístupové údaje, obraťte se na Českou poštu, nejlépe na speciální infolinku 270005200.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.