Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna rozpočtového určení daní

Jediným návrhem zákona, který byl na poslední 25. schůzi Senátu schválen a nebyl vrácen do Poslanecké sněmovny, je novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, tzv. zákon o rozpočtovém určení daní. Změnou zákona přijdou čtyři největší města v ČR dohromady o miliardu korun ročně, polepšit by si naopak měly menší obce a města. Pokud novelu podepíše prezident, nabude účinnosti 1. 1. 2013.

Změny, které přináší Senátem schválená novela zákona o rozpočtovém určení daní, uvádíme v následujících stručných bodech:
  • Objem sdílených daní obcí ze státního rozpočtu se zvyšuje o 12 miliard Kč.
  • Zůstane zachováno oddělení propočtu největších měst Prahy, Plzně, Ostravy a Brna prostřednictvím vlastních přepočítacích koeficientů.
  • Objem sdílených daní u největších 4 měst klesne o 1,1 miliardy korun. Z toho u hl. m. Prahy bude pokles činit 650 milionů korun, u Plzně 90 milionů korun, u Ostravy 158 milionů korun a u Brna 203 milionů korun.
  • Nepočítá se s žádnými kompenzacemi ke krytí předpokládaného poklesu příjmů u 4 největších měst.
  • Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních území obce zůstává ve výši 3 %, ale bude omezena na maximálně 3 hektary na obyvatele. To se dotkne 378 obcí, které mají málo obyvatel, ale dosud získávaly vyšší prostředky ze státního rozpočtu díky rozsáhlým územím.
  • Váha kritéria prostého počtu obyvatel se zvýší z 3 % na 10 %.
  • Nově bude zohledněn počet žáků v základních školách a počet dětí v mateřských školách, a to váhou 7 %.
  • Průměrný výnos na obyvatele bude na úrovni 9 tisíc korun nebo vyšší.
Rozpočtového určení daní se týká i část návrhu zákona, o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, snižují podíly místních rozpočtů na výnosech daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob. Tento zákon ale Senát jednoznačně zamítl, platit bude jen tehdy, pokud vládní koalice najde k přehlasování senátního veta potřebných 101 hlasů (psali jsme zde). Vládní úsporný balíček obsahuje dočasné opatření pro roky 2013 až 2015, jehož cílem je zajistit, aby odhadované zvýšení příjmů veřejných rozpočtů, které by z tohoto zákona mělo vyplynout, mělo za následek skutečně pouze zvýšení příjmů státního rozpočtu, nikoliv navýšení rozpočtů měst a obcí. Pro roky 2013 až 2015 se podíl obcí snižuje na 18,9 % z celostátního hrubého výnosu DPH a 20,75 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. U krajů se koeficienty sdílení výnosů daní pro roky 2013 až 2015 snižují takto: na 7,86 % z celostátního hrubého výnosu DPH a 8,65 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
Od roku 2016 se výše podílů vrací na hodnotu roku 2013 před promítnutím úsporného balíčku, tedy u krajů na 8,28 % DPH a 8,92 % ostatních sdílených daní. U obcí bude výše podílů od roku 2016 odpovídat navýšení o 12 miliard korun a bude činit 21,93 % DPH a 23,58 % ostatních sdílených daní.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.