Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová vyhláška o poskytování lázeňské rehabilitační péče

Od 1. října 2012 začíná platit nová vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Po patnácti letech se tak výrazně zpřísňují podmínky pro čerpání pojišťovnou hrazené lázeňské péče. Vyhláška omezuje především délku pobytu v lázních pro dospělé pacienty ze čtyř na tři týdny. Lékařské návrhy na lázeňskou péči, které budou vystaveny do konce září letošního roku, se budou řídit ještě původní vyhláškou č. 58/1997 Sb.

Vyhláška č. 267/2012 Sb. stanoví nemoci, u kterých lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, délku léčebného pobytu a indikační zaměření konkrétních lázeňských míst. 
Předpis především zkracuje u dospělých délku komplexního léčebného pobytu z 28 dní na 21 dní. Dětem a dorostencům budou pojišťovny hradit základní lázeňskou péči i nadále 28 dnů. Prodloužení komplexní lázeňské péče bude nově možné jen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Dříve mohl prodloužit léčebný pobyt v lázních vedoucí lékař lázeňské léčebny.
Příspěvkovou léčbu, u které hradí pojišťovny pouze lázeňské procedury, bude nově možné zkrátit po dohodě lékaře s pacientem z 21 dní na 14 dní. Předpis tak umožní absolvovat lázeňskou péči více lidem v produktivním věku, kteří na třítýdenní pobyt neměli dostatek dovolené či finančních prostředků.
Nová vyhláška také omezuje opakování komplexní lázeňské péče. U většiny diagnóz se doba, po které se bude moci lázeňský pobyt opakovat, prodlužuje s jednoho roku na dva roky. Podle přechodných ustanovení k vyhlášce se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat pobyty uskutečněné v posledních třech letech, tzn. pobyty v lázních uskutečněné od 1. října 2009 do 1. října 2012.
Novinkou ve vyhlášce je také omezení lázeňské péče pro obézní pacienty s cukrovkou, artrózou, vysokým krevním tlakem a po komplikovaných operacích žlučníku. Zdravotní pojišťovny nebudou nově proplácet lázeňský pobyt těm pacientům, jejichž index BMI je vyšší než 30 a od posledního léčebného pobytu u nich nedojde ke snížení hmotnosti o 5 %. U obezity při BMI vyšším než 35 bude muset dojít ke snížení hmotnosti pacienta až o 10 % od posledního lázeňského pobytu.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.