Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NS: I za lehčí zranění lze získat vyšší odškodné

Nejvyšší soud zveřejnil rozsudek v případu ženy, která při nezaviněné autonehodě utrpěla úraz páteře a požadovala po pojišťovně vyšší odškodné, než 42 tisíc korun, které jí náležely pouze na základě bodového ohodnocení lékařem. Nejvyšší soud rozhodl, že soudy mohou lidem po úrazu zvýšit odškodnění za ztížení společenského uplatnění nad rámec bodového ohodnocení. Pojišťovně může soud uložit k úhradě vyšší částku odškodnění, než stanovila na základě lékařského posudku. Právní názor Nejvyššího soudu je pro další rozhodování soudů nižších instancí závazný.

Soudy při rozhodování o odškodném často vycházejí ze zastaralé právní praxe. To, že lékař nezvýší bodové ohodnocení, znamená, že následky poškození zdraví nehodnotil jako zvlášť těžké. Jde však pouze o jedno z hledisek, které mají být posuzovány. Soudy by měly přihlížet i k tomu, že následky zranění mohou postiženého vyřadit z řady činností a výrazně tak ovlivnit jeho další život. Je třeba zohlednit v každém jednotlivém případě individuálně způsob života před zraněním a po něm. Pokud se kvůli následkům zdravotních omezení život člověka po úrazu výrazně změní, může soud přiznat i výrazně vyšší odškodnění, než jak je určila pojišťovna.
V konkrétním případě, který soud posuzoval, se žena po zranění nemohla věnovat řadě svých aktivit, jako např. cyklistice a lyžování, nemohla vykonávat běžné domácí práce, byla omezena při výběru zaměstnání a velmi citlivě také vnímala kosmetický defekt v podobě jizev. Soudci proto rozhodli, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné pro mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění. Z rozsudku Nejvyššího soudu vyplývá, že i v případech, kdy lékař při hodnocení zranění nenavrhne zvýšit bodové ohodnocení, může soud ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele pojišťovnou stanovené odškodné přiměřeně zvýšit. Plné znění rozsudku Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.