Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí v poslední době uzavřelo hned několik nových smluv o zamezení dvojího zdanění, případně došlo k aktualizaci již dříve uzavřených smluv. Na začátku srpna byl proto aktualizován přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, který je pravidelně publikován ve finančním zpravodaji. Aktuální seznam smluv o zamezení dvojího zdanění jsme pro vás zpracovali do přehledné tabulky s odkazy na úplná znění jednotlivých smluv.

Při zdaňování příjmů ze zahraničí se postupuje podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde tato problematika upraveno v ustanovení § 38f. Jestliže je nějaký rozpor mezi tuzemským zákonem o daních z příjmů a mezinárodní smlouvou, přednost má obsah mezinárodní smlouvy. V případě dosažených příjmů ze států, se kterými nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se postupuje podle zákona o daních z příjmů. Příjmy dosažené v jiném státě se nejdříve musí zdanit v tomto druhém státě podle tamních pravidel a potom se znovu zdaní v České republice. O daň zaplacenou v zahraničí se však sníží daňový základ.

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k 3. 8. 2012:
Smluvní stát Platnost ode dne
Sbírka zákonů 
Sbírka mezinárodních smluv
Albánie 10.09.1996 270/1996 Sb. 
Arménie 15.07.2009 86/2009 Sb.m.s.
Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. 
Ázerbájdžán 16.06.2006 74/2006 Sb.m.s. 
Bahrajn 10.4.2012 59/2012 Sb.m.s.
Barbados 06.06.2012 69/2012 Sb.m.s.
Belgie   24.07.2000 95/2000 Sb.m.s.
Bělorusko 15.01.1998 31/1998 Sb.
 Bosna a Hercegovina 12.5.2010 58/2010 Sb. m.s.
Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb.
Bulharsko 02.07.1999 203/1999 Sb.
Čína 04.05.2011 65/2011 Sb.m.s.
Dánsko 27.12.1982 53/1983 Sb.
Egypt   04.10.1995 283/1995 Sb.
Estonsko 26.05.1995 184/1995 Sb.
Etiopie 30.05.2008 54/2008 Sb.m.s.
Filipíny
23.09.2003 132/2003 Sb.m.s.
Finsko    12.12.1995 43/1996 Sb.
Francie   01.07.2005 79/2005 Sb.m.s. 
Gruzie    04.05.2007 40/2007 Sb.m.s.
Hongkong 24.1.2012 49/2012 Sb.m.s.  
Chorvatsko28.12.199942/2000  Sb.m.s.  
Indie   27.09.1999 301/1999 Sb. 
Indonésie    26.01.1996 67/1996 Sb.
Irsko 21.04.1996 163/1996 Sb.  
Island    28.12.2000 11/2001 Sb.m.s.
Itálie 26.06.1984 17/1985 Sb.  
Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb.  
Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb.  
JAR (Jihoafrická republika) 03.12.1997 7/1998 Sb.  
Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.m.s.  
Kanada 28.05.2002 83/2002 Sb.m.s.  
Kazachstán  
29.10.1999 3/2000 Sb.m.s. 
Korejská republika 03.03.1995 124/1995 Sb.  
KLDR (Korejská lidově demokratická republika)     07.12.2005 3/2006 Sb.m.s. 
Kuvajt
03.03.2004 48/2004 Sb.m.s.  
Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb.m.s.  
Libanon 24.01.2000 30/2000 Sb.m.s.  
Litva 08.08.1995 230/1995 Sb.  
Lotyšsko 22.05.1995 170/1995 Sb.  
Lucembursko 30.12.1992 79/1993 Sb. 
Maďarsko 27.12.1994   22/1995 Sb.  
Makedonie 17.06.2002 88/2002 Sb.m.s.  
Malajsie 09.03.1998 71/1998 Sb.  
Malta 06.06.1997164/1997 Sb.  
Maroko 18.07.200683/2006 Sb.m.s.  
Mexiko 27.12.20027/2003 Sb.m.s.  
Moldávie 26.04.200088/2000 Sb.m.s.  
Mongolsko 22.06.199818/1999 Sb.  
Německo 17.11.1983 18/1984 Sb.  
Nigérie    02.12.1990339/1991 Sb.
Nizozemí 05.11.1974138/1974 Sb.  
Norsko 09.09.2005121/2005 Sb.m.s.  
Nový Zéland 29.08.200875/2008 Sb.m.s.  
Polsko
Polsko (nová smlouva) *
20.12.1993
11.06.2012
31/1994 Sb.
*
Portugalsko
01.10.1997 275/1997 Sb.  
Rakousko22.03.2007 31/2007 Sb.m.s.  
Rumunsko 11.08.1994 180/1994 Sb.  
Rusko   18.07.1997 278/1997 Sb. 
Řecko 23.05.1989 98/1989 Sb.
SAE (Spojené arabské emiráty)   09.08.1997 276/1997 Sb.
Singapur 21.08.1998 224/1998 Sb.  
Slovensko14.07.2003100/2003 Sb.m.s.  
Slovinsko   28.04.1998 214/1998 Sb. 
Srbsko a Černá Hora  27.06.200588/2005 Sb.m.s.  
Srí Lanka 19.06.1979132/1979 Sb.  
Sýrie 12.11.2009115/2009 Sb.m.s.
Španělsko  05.06.1981 23/1982 Sb.
Švédsko 08.10.19809/1981 Sb.  
Švýcarsko 23.10.1996281/1996 Sb.  
Tádžikistán 19.10.200789/2007 Sb.m.s.  
Thajsko 14.08.1995229/1995 Sb.  
Tunis 25.10.1991419/1992 Sb.  
Turecko 16.12.200319/2004 Sb.m.s.
Ukrajina 20.04.1999103/1999 Sb.  
USA (Spojené státy americké)    23.12.1993 32/1994 Sb.
Uzbekistán    15.01.2001 28/2001 Sb.m.s.
Velká Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)20.12.1991 89/1992 Sb.
Venezuela   12.11.1997 6/1998 Sb. 
Vietnam    03.02.1998 108/1998 Sb.
  * Stávající smlouva s Polskem je účinná do 31.12.2012. Nová smlouva vstoupí v účinnost 1.1.2013. Publikována bude v nejbližší době.
(zdroj: Ministerstvo financí ČR)

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.