Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Podzimní krajské a senátní volby

Dnes je poslední den, kdy politické subjekty mohou navrhovat své kandidáty na krajské zastupitele a senátory, kteří budou voleni v podzimních volbách. Volby se budou konat ve dnech 12. a 13. října 2012. O termínu konání voleb rozhodl prezident republiky ve středu dne 27. června 2012, o dva dny později vyšlo rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb je tak považován 29. červen 2012. Několik dnů předtím prezident také podepsal novelu č. 222/2012 Sb., která pozměnila volební zákony. Mimo jiné novela např. upravila hranice některých senátních obvodů a snížila procento přednostních hlasů nutné k získání mandátu krajského zastupitele z dosavadních 10 % na 5 % (psali jsme v tomto článku). Dnes přinášíme stručný přehled termínů, které vycházejí z volebních zákonů a vztahují se k podzimním volbám.

V pátek a sobotu 12. a 13. října 2012 budou občané podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, volit své krajské zastupitele a podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, třetinu senátorů, kterým podle Ústavy ČR uplyne volební období. Volby do Senátu se budou konat ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80. První kolo senátních voleb se bude konat souběžně s krajskými volbami, případné druhé kolo pak o týden později.
Z výše uvedených zákonů a z prováděcích vyhlášek Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb. a č. 233/2000 Sb. vyplývají další termíny týkající se např. registrací kandidátek či okrskových komisí, jejich přehled, jakýsi časový harmonogram voleb, uvádíme v následující tabulce.

Harmonogram pro krajské volby 2012 
PovinnostTermín
Podání kandidátních listin do 7. srpna
Možnost oprav a doplňků do 13. srpna
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise starostou obce do 13. srpna
Poslední možnost oprav na výzvu úřadu 23. srpna
Rozhodnutí úřadu o registraci kandidátky do 27. srpna
Losování volebních čísel 28. srpna
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise starostou 1. září
Delegování členů a náhradníků do volebních komisído 12. září
První zasedání okrskových volebních komisí 21. září
Oznámení starosty o době a místu konání voleb do 27. září
Mimořádné rozhodnutí úřadu o registraci na základě rozhodnutí soudu do 27. září
Delegování členů komisí u strany registrované na základě soudního rozhodnutí do 1. října
Doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu do 5. října
Dodání hlasovacích lístků občanům do 9. října
Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů od 9. října do ukončení hlasování
Vzdání se kandidatury do 10. října do 14 hodin
Osobní žádost o vydání voličského průkazu do 10. října do 16 hodin
Uzavření stálých seznamů voličů a jejich předání okrskovým komisím 10. října v 16 hodin
Konání volebod 12. října od 14 hodin do 13. října do 14 hodin

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.