Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozpékané pečivo bude označené

Od zítřejšího dne vstoupí v platnost novelizující vyhláška č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Nejviditelnější změnou, kterou nová vyhláška Ministerstva zemědělství přinese, bude povinnost zřetelně označovat rozpékané pečivo v obchodech.

Podle statistik Ministerstva zemědělství se v největších obchodních řetězcích změna dotkne asi pětiny veškerého pečiva. Rozmrazené pekařské výrobky už obchodníci nebudou smět prezentovat jako čerstvé, ale budou je muset pravdivě označit, a to následujícím způsobem:
- u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj "rozmrazeno",
- u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj "ze zmrazeného polotovaru".
Jako „čerstvé“ pečivo bude moci být označeno jen takové zboží, jehož výrobu nepřerušilo zmrazení nebo jiná úprava vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení.
Obchodníci většinou s novou vyhláškou nesouhlasí, nicméně ji budou respektovat. Cílem vyhlášky je poskytnout spotřebitelům plné a nezkreslené informace o pekařských a cukrářských výrobcích. Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice by také uvítal, kdyby obchodníci navíc ještě připojili nepovinnou informaci o zemi původu zmrazeného polotovaru.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.