Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Školy mohou od září zkrátit přestávky

Minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů nová vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Novelizace vyhlášky umožní školám v odůvodněných případech zkrátit školní přestávky na pouhých 5 minut a zároveň prodloužit dopolední vyučování na prvním stupni až na šest hodin.

Podobnou úpravu se už počátkem tohoto roku pokoušel prosadit bývalý ministr školství Josef Dobeš (VV), tehdy ale bez úspěchu. Zpráva vzbudila velké rozhořčení a ministr návrh ještě tentýž den stáhl. Nyní připravil ministr školství Petr Fiala (nestr.) nový návrh, který prošel připomínkovým řízením a minulý týden byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 256/2012 Sb. Změn ve vyhlášce se dovolávali ředitelé škol, aby mohli vyjít vstříc dojíždějícím školákům. V některých případech zkrácení přestávky může zabránit tomu, že dětem ujíždí spoje doslova o pár minut a ony pak musí dlouho čekat na další autobus či vlak. Nově budou tedy do vyhlášky č. 48/2005 Sb. doplněny tyto věty: "V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků." Ze stejných důvodů bude také možné, aby i žáci na prvním stupni měli v dopoledním vyučování 6 hodin, dosud to bylo maximálně 5 hodin.
Další změnou je, že školy budou muset zajišťovat dozor nad dětmi v době polední přestávky, nově totiž vyhláška stanoví, že ředitel základní školy umožní žákům vstup do budovy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žáci tedy nebudou muset budovu opouštět jako dosud, kdy jim podle vyhlášky měl být umožněn návrat do budovy minimálně 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. Školy dále získají větší pravomoci při slovním hodnocení žáka a v reakci na novelu školského zákona je také ve vyhlášce zcela přepracována část týkající se plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční škole na území České republiky. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.