Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákony vrácené Senátem

V tomto týdnu jsme psali o zákonech, které na své poslední schůzi schválil Senát. Dalších sedm zákonů, které Poslanecká sněmovna poslala senátorům k projednání, ale Senát vrátil. Některé přímo zamítl, k jiným připojil vlastní pozměňovací návrh. Všechny vrácené zákony, jejichž stručný přehled vám přinášíme, budou muset znovu projít Poslaneckou sněmovnou.

Novela stavebního zákona
Novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavebního zákona, vrátili senátoři Sněmovně se šesti pozměňovacími návrhy. Cílem novely je především zjednodušit proces povolování staveb. Novela také upravuje institut tzv. autorizovaného inspektora a zvyšuje některé správní poplatky za stavební povolení (psali jsme zde).

Novela občanského soudního řádu
Novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vrátil Senát zpět poslancům a připojil několik pozměňovacích návrhů. Podle předkladatelů má novela ulehčit přetíženým soudům. Jednou z hlavních změn, které novela přináší je, že k provedení exekuce už exekutor nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodnou sami exekutoři pouze pod dohledem soudu. Novela vymezuje druhy pohledávek, o jejichž exekuci musí nutně rozhodnout soud, a pohledávky, u nichž se bude moci dlužník sám rozhodnout, zda bude postupovat prostřednictvím soudu nebo požádá exekutora. Exekuce se navíc mají v případě jedné osoby spojovat, nikoliv vymáhat odděleně jako dosud, čímž značně narůstají poplatky za výkon exekuce. Senát ve svých pozměňovacích návrzích požaduje např. zavedení předžalobní výzvy, tedy jakési poslední šance na nápravu, nebo vyjmutí zvířat chovaných jako domácí mazlíčci z exekucí.

Novela trestního zákoníku
Novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, senátoři zamítli téměř jednohlasně s konstatováním, že jde o paskvil. Podle navrhovatelů měla novela urychlit proces podmíněného propuštění z věznice u pachatelů drobné kriminality. Podle novely by návrhy na podmínečné propuštění měli podávat ředitelé věznic, měla by být také zkrácena roční lhůta pro možnost podání opakované žádosti o dříve zamítnuté propuštění.

Novela zákona o ústavní výchově
Novelu zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, vrátili senátoři Sněmovně s pozměňovacím návrhem, který připravil ústavně-právní výbor. Novela má snížit počet dětí v ústavech. Návrh měl omezit délku pobytu dítěte v diagnostickém ústavu na nejvýše osm týdnů a rozšířit kompetence ředitelům zařízení. Podle senátorů novela koliduje s dalším projednávaným předpisem - níže popsanou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Novela zákona o důchodovém pojištění
Zamítnutí novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se očekávalo. Proti návrhu hlasovalo 39 senátorů. Návrh má zpomalit růst důchodů, v letech 2013 až 2015 by se podle něj měly valorizovat pomaleji než dosud (psali jsme zde)

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která měla podporovat pěstounskou péči, senátoři vetovali. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) obsahuje novela průlomové změny, které mají zajistit, aby děti vyrůstaly v co nejpřirozenějším prostředí, když selžou jejich biologické rodiny. Novelizace zákona má také umožnit profesionalizaci pěstounství (psali jsme zde).

Novela zákona o státní sociální podpoře
K novele zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, připojili senátoři pozměňovací návrhy a vrátili ji poslancům. Novela má napravit chybu v zákoně, pro kterou nelze souběžně vyplácet rodičovský příspěvek a příspěvek na péči pro postižené děti do sedmi let. Senátoři uvedli, že svými pozměňovacími návrhy nemění věcný obsah novely, jde spíše o opravu formálních chyb. Zároveň senátoři navrhli možnost souběžné výplaty rodičovského příspěvku i příspěvku na péči u zdravotně postižených dětí až do sedmi let věku, bez ohledu na míru závislosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.