Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Operátoři budou opět uchovávat záznamy o komunikaci

Jedním ze tří zákonů, které minulý týden podepsal prezident republiky Václav Klaus, je i novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Novelu v polovině července zcela bez problémů schválil Senát, platit bude od 1. 10. 2012. Na základě novelizovaného znění zákona o elektronických komunikacích budou muset mobilní operátoři opět uchovávat údaje o tom, kdo, odkud, s kým a jak dlouho komunikoval, a to půl roku zpětně. Půjde o IP adresy a další charakteristiky hlasových a datových přenosů, nikoliv ale o obsah. Na základě soudního povolení bude k těmto údajům mít v odůvodněných případech přístup Policie ČR, BIS, ČNB, Vojenské zpravodajství a další bezpečnostní složky státu.

Novela vznikla v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, který v březnu loňského roku zrušil povinnost operátorů ukládat půl roku data o elektronické komunikaci mezi lidmi. Soudci dospěli k závěru, že podmínky pro získání takto uložených dat jsou definovány příliš obecně a je tedy možné data zneužít. Příslušná ustanovení zákona jsou rozhodnutím Ústavního soudu zrušena k 30. 9. 2012. Bez těchto dat by ale bylo výrazně ztíženo např. odhalování počítačové kriminality a jiná pátrání po pachatelích trestných činů. 
Zákon, který již podepsal prezident, bude platit od 1. října 2012 a novelizuje pět zákonů, jejichž ustanovení se této oblasti dotýkají. V první části je novelizován přímo zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Operátorům se vrátí povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje o elektronické komunikaci zákazníků, zároveň ale budou zavedena přesnější a přísnější pravidla pro získání povolení k zjištění uložených údajů. To bude ošetřeno v trestním řádu, který je zákonem také novelizován. Bude navíc zavedena povinnost zpětného informování operátorů, jak je tomu v současné době např. u odposlechů.
V dalších částech novela mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. V těchto zákonech bude také doplněno a upřesněno, kdy budou moci zpravodajské služby lokalizační a provozní údaje od operátorů získat. Podmínky budou stejné jako u odposlechů.
Poslední zákon, který je novelou upraven, je zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve kterém také bude nově vymezen účel, pro který je Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem oprávněná požadovat provozní a lokalizační údaje. ČNB bude muset o souhlas k poskytnutí dat žádat písemně předsedu senátu pražského vrchního soudu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.