Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec šikanózních insolvencí

Minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2012 Sb. novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenčního zákona. Novela umožňuje odmítnutí insolvenčního návrhu kvůli jeho bezdůvodnosti a také zavádí tresty za bezdůvodné podání takového návrhu. Trestem bude pokuta až do výše 50 tisíc korun. Předpis začne platit 1. listopadu 2012.

Novela je reakcí na praxi, kterou se v poslední době některé firmy snažily poškozovat své konkurenty. Podání bezdůvodného návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů se stalo jedním ze způsobů nekalého konkurenčního boje. I když bylo podání zjevně bezdůvodné, už samotné zahájení insolvenčního řízení mohlo firmu zdiskreditovat před veřejností a zejména před smluvními partnery. Dotčený subjekt dostál újmy na dobré pověsti a důvěryhodnosti, mohl přijít o možnost ucházet se o veřejné zakázky a mohly nastat i problémy při jednáních s bankou, např. při získání úvěru. V současné době se proti podobným praktikám lze bránit pouze žalobou.
Novela insolvenčního zákona posiluje ochranu před takovým jednáním tím, že umožňuje soudům, aby do 7 dnů odmítly zjevně bezdůvodné insolvenční návrhy a navrhovateli případně uložily pořádkovou pokutu až do výše 50 tisíc korun. Novela v novém § 128a definuje, kdy lze insolvenční návrh pokládat za zjevně bezdůvodný. Soud také bude moci na žádost dlužníka nařídit tomu, kdo insolvenci navrhuje, aby složil zálohu ve výši i několik milionů korun. Ta bude sloužit jako jistina pro dlužníka a pokud se insolvence ukáže jako neopodstatněná, získá tak zpět alespoň část peněz, o něž po čas insolvence přišel. Toto opatření by mělo zabránit i případům, kdy návrh podává nastrčená společnost bez majetku.
Nová pravidla se vztahují i na insolvenční řízení zahájená před vstupem novely v platnost. Beze změn zůstávají pouze již platné právní účinky úkonů probíhajících řízení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.