Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Chystáte se zrušit knihu jízd? Plátci DPH pozor!

Zákon č. 304/2009 Sb. mimo jiné novelizoval zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a umožnil podnikatelům rozhodnout se mezi klasickou knihou jízd a uplatněním paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Někteří plátci DPH ale možná stále povedou knihu jízd.

O možnosti paušálních odpočtů jsme již psali v tomto článku. Pro mnoho podnikatelů to byla jistě potěšující zpráva. Ministerstvo financí však vydalo stanovisko, ve kterém upozorňuje, že tato novela se nijak nedotkla zákona o DPH. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a tato ustanovení zůstávají ve stejném znění jako před novelou zákona o daních z příjmů. Nadále tedy platí, že pokud podnikatel uplatňuje nárok na odpočet DPH u pohonných hmot, musí doložit jejich nákup daňovým dokladem a prokázat, že vozidlo použil pro podnikání.
Pokud se tedy u daně z příjmů rozhodnete pro paušální odpočet a zároveň chcete uplatnit nárok na odpočet DPH, nezapomeňte, že i nadále musíte archivovat daňové doklady za nákup pohonných hmot a prokázat, že tyto pohonné hmoty jste skutečně použili pro ekonomickou činnost. Zda i v budoucnu kvůli DPH povedete klasickou knihu jízd, nebo zvolíte jiný způsob dokladování, je čistě na vás. Zákon o DPH konkrétně neurčuje, jaké důkazní prostředky musí plátce daně předložit.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.