Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kontroly nelegálního zaměstnávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo minulý týden na svých webových stránkách informaci o tom, že Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn k postupu jednotlivých inspektorů při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. Metodický pokyn je pro všechny inspektory závazný od 1. dubna 2012. Zaměstnavatelé, kteří nebudou mít na pracovišti kopie dokladů prokazujících legálnost práce svých zaměstnanců, budou pokutováni.

Výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je od 1. ledna 2012 nelegální. Přísnější pravidla tzv. švarcsystému přinesla novela č. 367/2011 Sb. zákona o zaměstnanosti (psali jsme zde). Další novela zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v platnost 5. ledna 2012 a vyšla pod číslem 1/2012 Sb., mimo jiné přinesla nové znění § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podle tohoto ustanovení je právnická nebo fyzická osoba povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a v případě cizinců i kopie dokladů, které prokazují oprávněnost pobytu cizince na území České republiky. 
Zaměstnavatel je tedy povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce všech svých zaměstnanců. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy. V případě cizinců je zaměstnavatel povinen mít na pracovišti i kopie dokladů, které prokazují jejich oprávnění k pobytu na území České republiky. Zaměstnavatel je také povinen předložit tyto doklady v listinné podobě. Výjimkou jsou firmy, které mají více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo u kterých to vyžaduje zvláštní povaha jejich činnosti. Tyto firmy mohou mít uloženy doklady v elektronické podobě, musí mít však možnost je pro potřeby kontroly ihned vytisknout. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) je nepřípustné, aby se doklady mohly ke kontrole předávat s prodlevou dnů či týdnů.
Nepředložení dokumentů zaměstnavatelem přímo v průběhu kontroly na daném pracovišti je inspektor povinen zaznamenat do protokolu o výsledcích kontroly jako výkon nelegální práce podle § 5 písmena e) zákona o zaměstnanosti. Za nelegální zaměstnávání hrozí zaměstnavatelům pokuty od 250 tisíc do 10 milionů korun.
Úplné znění tiskové zprávy ministerstva o vydání metodického pokynu k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání najdete zde.

Související články:
Švarcsystém je od roku 2012 nelegální
Nové sankce za nelegální zaměstnávání cizinců
Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. 1. 2012
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2012

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.