Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela živnostenského zákona

Již za dva dny, tedy 30. června 2012, začne platit novela č. 169/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Cílem změny živnostenského zákona je snížení administrativní zátěže podnikatelů. Provozovny podnikatelů nebudou muset být označovány identifikačním číslem, ke zjednodušení administrativy dochází i při stěhování.

Identifikační číslo provozovny
Podle současného znění zákona platí, že všichni živnostníci musí do 1. srpna 2012 označit své provozovny identifikačním číslem, které jim přidělí živnostenský úřad. Novela zákona tuto povinnost ruší. A protože předpis začne platit již 30. června, nemusí se podnikatelé identifikačním číslem provozovny vůbec zabývat.

Stěhování firmy
Novela č. 169/2012 Sb. také zjednodušuje administrativu při stěhování. Podnikatelé, kteří mají místo podnikání na stejné adrese jako bydliště, nebudou povinni při stěhování nahlašovat živnostenskému úřadu změnu místa podnikání. Ten si ji převezme z informačního systému evidence obyvatel. Podnikatelé však musí před prvním stěhováním nahlásit živnostenskému úřadu, že v případě změny bydliště požadují změnit místo podnikání na stejnou adresu.

Rozšíření funkce živnostenského úřadu jako centrálního registračního místa (CRM)
Podle platného znění § 45a zákona č. 455/1991 Sb. mohou podnikatelé všechny změny, které souvisí se zahájením nebo změnou podnikatelské činnosti nahlašovat všem ostatním úřadům prostřednictvím živnostenského úřadu, který plní zároveň funkci centrálního registračního místa. Podnikatelé však musí zároveň činit podání vůči živnostenskému úřadu. Tato podmínka se novelou odstraňuje. Živnostníci tak budou moci prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit změny údajů správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně, které neoznamují přímo živnostenskému úřadu.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.