Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jak správně zaplatit daň - nové druhy daňových příjmů

Stejně jako vloni i letos vydalo Ministerstvo financí doplnění článku Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu. Doplnění obsahuje informaci o dvou nových účtech otvíraných k 1. 4. 2011 v České národní bance. Tyto účty jsou určeny k placení dvou nových druhů odvodů vzniklých v souvislosti s novelizací zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, platnou od 1. 1. 2012.

V zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích, je od 1. ledna letošního roku nově upraven odvod z loterií a jiných podobných her. Odvody se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh. Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her je nutné podat do 25 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Do stejného termínu je splatná záloha, konkrétně jsou tedy zálohy splatné k 25. dubnu, 25. červenci a 25. říjnu. Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her se podává do dvou měsíců po skončení odvodového období, kterým je kalendářní rok.
Odvody jsou podle zákona přerozdělovány dvojím způsobem, a právě z důvodu dvojího rozpočtového určení byly v ČNB zřízeny dva bankovní účty s následujícími předčíslími (PBÚ):

PBÚ Název účtuRozpočtové určení
2639 Odvod z loterií a jiných podobných her
dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.
70 % do státního rozpočtu,
30 % do rozpočtů obcí
2655 Odvod z loterií a jiných podobných her
dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.
20 % do státního rozpočtu,
80 % do rozpočtů obcí

 Aktualizovaný článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně zapracovaného doplnění najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.