Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyšší ochrana spotřebitele

Jedním ze zákonů, které včera schválil Senát, je i novela občanského zákoníku, která má posílit ochranu spotřebitele v případech, kdy jsou smlouvy uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání. Typicky se jedná o různé předváděcí akce či podomní prodej. Nově budou mít spotřebitelé možnost i zboží zakoupené na těchto akcích vrátit rychle a bez jakýchkoliv sankcí. Předpis, který začne platit patnáct dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů, nyní dostane k podpisu prezident.

Stručnou novelu navrhla skupina poslanců z ČSSD, změnu zákona ale podpořili v Poslanecké sněmovně i v Senátu zástupci všech parlamentních stran. Podle dosavadního znění § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, obecně platí, že spotřebitel může v případě uzavření smlouvy mimo provozovnu písemně odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. V případech, kdy ještě nedošlo ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, je možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce dokonce do 1 měsíce. To ale neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
A právě této výjimky někteří prodejci zneužívají a nechávají spotřebitele společně se smlouvou podepisovat prohlášení o tom, že si výslovně sjednali návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Podpisem takového dodatku se ale spotřebitel fakticky vzdává práva na odstoupení od smlouvy. Z důvodu častého zneužití bude tato výjimka ze zákona vypuštěna a nahrazena jinou, užší a méně zneužitelnou. Nově nebude možné odstoupit jen od smlouvy o opravě nebo údržbě, pokud byla sjednána spotřebitelem na jeho žádost.
Pro přehlednost uvádíme současné a navrhované novelizované znění § 57 odstavce 1 občanského zákoníku:
"(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží, než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy."

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.