Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Státní organizace budou účtovat od nového roku podle nových pravidel

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která vyšla pod číslem 304/2008 Sb., od příštího roku zásadně mění účetnictví státních organizací.

Novelizací zákona o účetnictví byla oficiálně zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. Jejím cílem je podle bývalého ministra financí Kalouska "zavést do hospodaření státu pořádek".
Zákon stanoví nové podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Ministerstvo financí bude shromažďovat účetní výkazy od vybraných účetních jednotek. Mezi vybrané účetní jednotky podle § 1 patří organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Z jednotlivých účetních záznamů poté vytvoří ministerstvo konsolidovanou účetní závěrku celé České republiky.
Státní organizace v současné době účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Z důvodu zásadních změn v zákoně o účetnictví týkajících se státních organizací vznikla nutnost vytvoření vyhlášky nové. Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách návrh nové vyhlášky, podle které by měly státní organizace začít účtovat od ledna 2010. Pro zasílání podnětů a názorů k návrhu vyhlášky byla zřízena elektronická adresa ucetnireforma@mfcr.cz.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.