Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňové přiznání - výdajové paušály

Výpočet výdajů procentem z příjmů je pro osoby samostatně výdělečně činné nejjednodušší způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Za rok 2011 lze v daňovém přiznání využít výdajové paušály stejné jako v přiznání za rok 2010. Nově bude možné uplatnit výdaje paušálem pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů není nutné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
Pro všechny OSVČ zůstávají výdajové paušály pro rok 2011 na stejné úrovni jako v roce 2010. Řemeslníci a zemědělci mohou uplatnit 80 % výdajů, ostatní živnostníci si mohou odečíst 60 % výdajů a 40 % výdajů uplatní lidé provozující svobodná povolání a lidé, kteří mají příjmy z autorských práv. Podle § 7 odst. 7 písm. d) je poprvé možné uplatnit výdaje paušálem pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
V uplynulém roce se v médiích často objevovaly informace týkající se výrazného snížení výdajových paušálů, žádná konkrétní novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, však zatím navržena nebyla.

Podrobný přehled výdajových paušálů je uveden v tabulce:Činnost
Výdajový paušál
(% z příjmů) 
pro
rok 2010
pro
rok 2011
pro
rok 2012
§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 80  8080
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných
 80 8080
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností kromě živností řemeslných
 60 6060
§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy s jiného podnikání podle zvláštních předpisů
 40 4040
§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6

 40

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

40 

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 
40

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

 40

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. e)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

3030
§ 9 odst. 1
příjmy z pronájmu
 30 3030

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.