Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Měřit rychlost smí jen státní a obecní policie

Na základě neustálých spekulací o tom, kdo smí a kdo nesmí měřit rychlost vozidel, a zda mají obce právo si na tuto činnost najmout soukromé subjekty, vydalo Ministerstvo dopravy oficiální informaci pro obecní úřady. Informace obsahuje jasnou a jednoznačnou odpověď. Podle Ministerstva dopravy má právo měřit rychlost pouze státní nebo obecní policie.

Měření rychlosti vozidel řeší § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, tzv. zákon o silničním provozu. Podle tohoto ustanovení je k měření rychlosti vozidel oprávněna Policie České republiky a obecní policie, přičemž obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených Policií ČR a postupuje v součinnosti s Policií. Podle výkladu Ministerstva dopravy, ale součinnost nemusí znamenat přímo přítomnost příslušníka Policie ČR, obecní policisté mohou tedy měření vykonávat samostatně. Od 1. 8. 2011 byla také novelou č. 133/2011 Sb. zrušena povinnost označovat měřený úsek přenosnými dopravními značkami „Měření rychlosti“.
Poslední dobou si ale radnice stále častěji začaly k měření rychlosti najímat soukromé společnosti. Ministerstvo dopravy proto ve své informaci upozorňuje, že bez zákonného zmocnění nelze přenést oprávnění k měření rychlosti vozidel na jiné než v zákoně uvedené subjekty, tedy Policii ČR nebo obecní policii. Názor Ministerstva dopravy je založen i na rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 6/2008-162. Soukromý subjekt nemůže měřit rychlost a nakládat s daty z radarů, a to ani v případě, že byl podle zákona o metrologii autorizován k výkonu úředního měření rychlosti silničních vozidel.
Vzkaz Ministerstva dopravy radnicím je tedy jednoznačný: jediným oprávněným subjektem k obsluze záznamového zařízení pro měření rychlosti, je státní, popřípadě obecní policie. Správní řízení pak výhradně náleží příslušnému správnímu orgánu, tedy obcím s rozšířenou působností.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.