Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pracovní poměr na dobu určitou

Další oblastí, do které přinesla změny novela zákoníku práce platící od 1. 1. 2012, jsou pracovní poměry sjednané na dobu určitou. Nová ustanovení mají zaměstnancům přinést více jistoty a celkově omezit počet smluv uzavíraných na dobu určitou. Hlavním cílem je zamezit dlouhodobému "řetězení" smluv na dobu určitou.

Až do konce loňského roku bylo možné v souladu s § 39 zákoníku práce sjednat pracovní poměr na dobu určitou se zaměstnancem opakovaně bez omezení počtu či délky jednotlivých smluv, ale nejdéle po dobu dvou let ode dne vzniku prvního pracovního poměru. Poté musela následovat minimálně šest kalendářních měsíců trvající prodleva. S šestiměsíční přestávkou vždy po dvou letech, tak mohl zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírat krátkodobé smlouvy na dobu určitou po neomezeně dlouhou dobu.
Od 1. ledna 2012, kdy vstoupila v platnost novela č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou pravidla pro uzavírání pracovních smluv na dobu určitou jiná. Smlouvu na dobu určitou je nyní možné uzavřít až na tři roky, ale může být nejvýše dvakrát opakována či prodloužena. Po ukončení třetího pracovního poměru na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele musí následovat tříleté období, po jehož uplynutí se k předchozím smlouvám již nepřihlíží. Nově lze tedy na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele pracovat až devět let.
Komplikace asi nová úprava přinese sezónním zaměstnancům, kteří se nechávali zaměstnávat opakovaně např. přes léto. A protože do začátku další sezóny uběhla požadovaná půlroční lhůta, bylo možné sezónní pracovníky zaměstnávat opakovaně i po mnoho let. Nyní však platí pravidlo "třikrát a dost!". Nově tedy bude možné takto postupovat pouze třikrát a poté bude muset taková spolupráce na tři roky ustat.
Ze zákoníku práce také byly odstraněny některé výjimky týkající se právě uzavírání smluv na dobu určitou. Nově již není možné využít výjimky pro pracovní poměry uzavírané jako náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance, výjimky pro profesory vysokých škol a výjimky pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Na tyto případy se nyní vztahují stejná omezení, jako na ostatní zaměstnance. Do výjimek se totiž dříve schovaly např. pracovní poměry opakovaně uzavírané za ženy na mateřské dovolené nebo právě výše zmíněné sezónní práce.
Na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2012 podle předchozího znění zákoníku práce se pohlíží jako na první smlouvu, která nyní po vstupu novely v platnost může být maximálně dvakrát opakována či prodloužena. Pracovní poměry uzavřené na základě některé již neplatné výjimky se původní právní úpravou smí řídit maximálně do 30. 6. 2012. Poté je ale možné smlouvu ještě 2x prodloužit, a to pokaždé až na tři roky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.