Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v dohodách o provedení práce

Rozsáhlá novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přinesla mimo jiné změny i v oblasti dohod o provedení práce, jejichž stručný přehled přinášíme v několika bodech. Počet hodin odpracovaných u jednoho zaměstnavatele se novelou zvyšuje ze 150 na 300 hodin, odměny vyšší než 10 000 korun budou nově podléhat odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Změny v zákoníku práce
Novela č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přinesla od 1. 1. 2012 následující změny:
  • rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce se zvyšuje ze současných 150 hodin v jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele na 300 hodin,
  • výkon práce na základě dohody o provedení práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
  • dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a musí obsahovat rozsah práce, výši odměny a dobu, na kterou se dohoda uzavírá,
  • při ukončení dohody o provedení práce bude zaměstnavatel vystavovat potvrzení o zaměstnání,
  • na práci konanou na základě dohody o provedení práce se nevztahují ustanovení zákoníku práce o převedení na jinou práci a přeložení, dočasném přidělení, odstupném, pracovní době a době odpočinku, překážkách v práci na straně zaměstnance, dovolené, skončení pracovního poměru, odměňování a cestovních náhradách,
  • pokud odměna z dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele (případně z více dohod u téhož zaměstnavatele) přesáhne částku 10 tisíc Kč měsíčně, bude podléhat odvodu zdravotního a sociálního pojištění.
Související články:
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2012
Nemocenské pojištění - rozšíření okruhu pojištěných osob

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.