Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - termíny

Letos budeme již potřetí podávat daňové přiznání k dani z příjmů podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2011. Kromě jiných změn přinesl daňový řád poplatníkům pro podání daňového přiznání jeden den navíc. Termín pro včasné podání daňového přiznání tak již nekončí posledním březnovým dnem, ale pro tento rok až v úterý 2. dubna 2012.

Daňový řád používá ve své terminologii výraz daňové tvrzení. Tento pojem zahrnuje daňové přiznání, daňové hlášení a vyúčtování k dani, u nichž také došlo k posunu termínu pro jejich podání. Podle § 33 daňového řádu začíná lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let běžet až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.
Daňové přiznání musíme tedy letos podat na finanční úřad do úterý 2. dubna. Poplatníci, za něž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí daňové přiznání podat a daň zaplatit nejpozději 1. července 2013.
Daň je podle § 166 odst. 1 písm. a) daňového řádu uhrazena až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Chce-li mít poplatník jistotu, že daň bude uhrazena včas, měl by peníze prostřednictvím banky odeslat nejpozději 28. března 2013. Určitým změkčením tohoto ustanovení je v zákoně zakotvená pětidenní liberační lhůta. Úrok z prodlení se začíná počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti (psali jsme zde). Letos je tedy tímto hraničním datem, od kterého se při nezaplacení již počítají úroky z prodlení, úterý 9. dubna.
Finanční správa ČR i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jde zejména o prodloužené úřední hodiny. Všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště budou otevřeny od 25. března 2013 do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin. V sobotu 30. 3. 2013 budou od 8.00 do 12.00 hodin přebírat daňová přiznání všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.
Finanční úřady budou navíc vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Přesný rozpis výjezdů zaměstnanců FÚ do obcí najdete zde.
Generální finanční ředitelství také radí veřejnosti, aby plně využila všech služeb a informací, které Finanční správa ČR poskytuje na svých webových stránkách. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.