Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výše redukčních hranic pro rok 2010

Včera vyšlo ve Sbírce zákonů Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010.

Redukční hranice jsou potřeba pro výpočet dávek nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon upravuje poskytování nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
O výpočtu výše těchto dávek v roce 2010, tak jak byl upraven tzv. Janotovým balíčkem, jsme vás informovali v samostatném článku. Nově vydané Sdělení MPSV č. 354/2009 Sb. upravuje výši redukčních hranic potřebnou k výpočtu redukovaného denního vyměřovacího základu.
Denní vyměřovací základ najde většina zaměstnanců na své výplatní pásce a zjistí se tak, že se započitatelný příjem v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) vydělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený průměrný denní příjem se pro další výpočet upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Do konce roku 2009 se pro případ peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství částka do první redukční hranice neupravuje a počítá se 100 %. Od 1.1.2010 se postupuje u všech dávek stejně včetně 90 % redukce i u nejnižších částek.
Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se teprve počítá výše nemocenského a ostatních dávek podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.


Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu
podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.
pro rok 2009pro rok 2010
první redukční hranice786 Kč791 Kč
druhá redukční hranice1 178 Kč1 186 Kč
třetí redukční hranice2 356 Kč2 371 Kč

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.