Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přesnější opatření pro krizové stavy

Minulý týden podepsal prezident republiky Václav Klaus několik nových zákonů a mezi nimi i novelu zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Novela dává v krizových stavech větší pravomoci krajským hejtmanům a obcím s rozšířenou působností. Větší pravomoc získá i guvernér České národní banky.

Jedním z cílů novely je uvést v soulad zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, tzv. krizový zákon, který byl změněn již k 1. 1. 2011.  Novela zákona č. 241/2000 Sb. zohledňuje praktické zkušenosti z jeho desetileté aplikace a přesněji vymezuje dosud místy nejasné vztahy a kompetence krajů a obcí.
Hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností již nově nebudou muset rozlišovat mezi stavem nebezpečí, nouzovým stavem, stavem ohrožení státu a válečným stavem. V případě vyhlášení kteréhokoliv z krizových stavů budou moci v příslušných oblastech nařídit hospodářská opatření.
Do pravomoci hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou působností bude patřit možnost nařídit podnikatelům v příslušném správním obvodu dodávky výrobků, práce a služeb, jež jsou předmětem jejich činnosti, a to v přiměřeném množství. Podnikatelům budou moci také nařídit přemístění dopravních prostředků nebo zásob na místo určení, případně povinné poskytnutí potřebných skladovacích prostor.
Hejtmani budou moci regulovat prodej zboží v obchodech, budou mít právo určit maximální množství zboží, které bude možné spotřebiteli prodat a také to, kdo na něj bude mít přednostní nárok. Hejtmani budou řídit a organizovat i dopravu.
O zásobách pro humanitární pomoc bude i nadále rozhodovat předseda Správy státních hmotných rezerv. Nyní ale rozhoduje na základě požadavků krajských nebo obecních úřadů, nově tak bude činit přímo na základě požadavku hejtmana nebo starosty.
Vláda získává novou pravomoc pro případy vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, kdy bude moci zvýšit na dobu jejich trvání daně nebo naopak od daně z příjmu osvobodit příslušníky ozbrojených sil, hasiče, příslušníky bezpečnostních sborů a havarijních služeb.
Guvernér ČNB získá novelou možnost navrhnout vládě zmrazení účtů u všech platebních institucí a poskytovatelů finančních služeb. Dosud se jeho pravomoc vztahovala jen na korunové účty vedené u bank.
Novela začne platit dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.